Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: HŨ RƯỢU VÀNG

4 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/12/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/01/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng

- Bước 2: Tìm Hũ Rượu Vàng

- Bước 3: Nhận thưởng theo công thức bên dưới:

Công thức nhận thưởng
1 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng + 1 Hũ Rượu Vàng = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Thảo Dược

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Thảo Dược nhận được 1 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng, 1 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Túi Chúc Phúc Năm Mới.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng

- Có từ Túi Thảo Dược.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

3 Hũ Rượu Vàng

- Mua từ Củ Hành Shop giá 20 Củ.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím

(*) Sau 6h00 ngày 17/1/2014 sẽ không thể sử dụng Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng kết hợp với Hũ Rượu Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Tân Niên Tửu 01 Không thời hạn Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Thẻ Lạc Tiến 1 Mặc định Không Khóa
5 Thẻ Mã Đằng 1 Mặc định Không Khóa
6 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn)   Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thẻ Thái Văn Cơ 1 Mặc định Không Khóa
8 Lôi Đình Nộ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Long Ngâm Phủ*Long Lân Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Lôi Quang Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Viêm Long Cốt Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Bí Ảnh*Không Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Mặc định Không Khóa
14 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
16 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Mặc định Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Mặc định Không Khóa
19 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
20 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Mặc định Không Khóa
21 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
22 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Mặc định Không Khóa
23 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
24 Đá tinh luyện-Cam 1 Mặc định Không Khóa
26 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày) 1 7 ngày Không Khóa
27 Loa nhỏ-Đỏ 1 Mặc định Khóa
28 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
29 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
30 Túi Gấm Kim 1 Mặc định Khóa
31 Túi Bách Bảo 1 Mặc định Khóa
32 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Mặc định Khóa
33 Đá May Mắn 1 Mặc định Không Khóa
34 Thẻ Thủ Hộ 1 Mặc định Không Khóa
35 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Mặc định Khóa
36 Thẻ tích lũy x 2,5 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
38 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
39 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
40 Đá tinh luyện-Tím 1 Mặc định Không Khóa
42 Thẻ Đằng Vân Giá Vụ   1 Mặc định Khóa
43 Kính Phóng To-Siêu 1 Mặc định Không khóa
44 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
45 Trứng Gà 1 Mặc định Khóa
46 Lệnh Bài Thần Binh 1 Không thời hạn Không Khóa
47 Binh Sĩ 1 Mặc định Không Khóa
48 Quân Lương 1 Mặc định Không Khóa
49 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
50 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Không Khóa
51 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục 1 Mặc định Không Khóa
52 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) 1 Mặc định Khóa
53 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Mã Đằng

Thái Văn Cơ

Lạc Tiến

Điêu Thuyền Quan Ấn

Lôi Đình Nộ

Long Ngâm Phủ - Long Lân Thuẫn

Lôi Quang Kích

Viêm Long Cốt Cung

Bí Ảnh Không Thiểm

Phần thưởng trong Túi Gấm Kim

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: