Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: TÍCH LŨY NGUYÊN LIỆU RƯỢU HẢO HẠNG

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/12/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/1/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng theo 02 cách:

  • Cách 1: Thi đấu bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố nhận Túi Thảo Dược. Mở Túi Quà nhận Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Thảo Dược

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Thảo Dược nhận được 1 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng, 1 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Túi Chúc Phúc Năm Mới.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng

- Có từ Túi Thảo Dược.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

3 Gà Quay

- Nhiệm vụ Ngày Lễ

Khóa, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím

Tiêu hao 10 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 10 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng nhận 3 Tích Lũy Hoàn-Trắng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 10 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng bị mất đi. Mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần. Có thể nhận mỗi ngày trong suốt event.

SttVật phẩmSố lượngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn Trắng 03 Khóa

Tiêu hao 400 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 8.000 Điểm Tích Lũy        
2 Gà Quay 1 Không thời hạn Khóa
3 Đọa Lạc Dực (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Tử Điện Chiến Mã (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng và Cây Thông Giáng Sinh nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng và 1 Cây Thông Giáng Sinh nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng và 1 Cây Thông Giáng Sinh bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy        
2 Thỏ Mơ Mộng-Túi (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
3 Hắc Ám Tử Kỵ (7 ngày) 1 7 ngày Khóa