Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 5: TÍCH LŨY NGUYÊN LIỆU RƯỢU THƯỜNG

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/12/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/01/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tích lũy Nguyên Liệu Rượu Thường theo 02 cách:

  • Cách 1: Thi đấu bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố nhận Túi Thảo Dược. Mở Túi Thảo Dược nhận Nguyên Liệu Rượu Thường.
  • Cách 2: Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Túi Thảo Dược

- Đạt cấp B trở lên khi tham gia bản đồ Thi Đấu, Vượt Ải Phó Bản, Khiêu Chiến Boss Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố.

- Mở Túi Thảo Dược nhận được 1 Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng, 1 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Túi Chúc Phúc Năm Mới.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Nguyên Liệu Rượu Thường

- Có từ Túi Thảo Dược.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua từ Củ Hành Shop giá 02 Củ.

3 Vịt Quay

- Nhiệm vụ Ngày Lễ

Khóa, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím

Phần thưởng khi đổi 400 Nguyên Liệu Rượu Thường

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Nguyên Liệu Rượu Thường nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Nguyên Liệu Rượu Thường bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Vịt Quay 1 Không thời hạn Khóa
3 Đại Thiên Sứ Mini (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Xe Trượt Tuyết (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Chuông Giáng Sinh

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Chuông Giáng Sinh nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Nguyên Liệu Rượu Thường và 1 Chuông Giáng Sinh bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy        
2 Tam Giác Dực Tinh Chế (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
3 Giáng Sinh Chopper (7 ngày)   1 7 ngày Khóa