Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: TÍCH LŨY TÂN NIÊN TỬU

3 BƯỚC THAM GIA

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/12/2013.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/1/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động tìm Nguyên Liệu Rượu Hảo Hạng

- Bước 2: Tích lũy Tân Niên Tửu.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Tân Niên Tửu

Nhận được từ hoạt động Hũ Rượu Vàng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.

2 Tân Niên Tửu-Lục  

Nhiệm vụ Tích lũy 100 Tân Niên Tửu nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lục.

3 Tân Niên Tửu-Lam

Nhiệm vụ Tích lũy 200 Tân Niên Tửu nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Lam.

4 Tân Niên Tửu-Tím  

Nhiệm vụ Tích lũy 400 Tân Niên Tửu nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Tím.

5 Tân Niên Tửu-Cam  

Nhiệm vụ Tích lũy 600 Tân Niên Tửu nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Cam.

6 Tân Niên Tửu-Hoàng Kim

 

Nhiệm vụ Tích lũy 800 Tân Niên Tửu nhận thưởng.

 

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Hoàng Kim.

7 Tân Niên Tửu-Ám Kim

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Tân Niên Tửu nhận thưởng.

Khóa, Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất: Ám Kim. 

Tích lũy 100 Tân Niên Tửu thưởng Tân Niên Tửu - Lục

Tích lũy 100 Tân Niên Tửu nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Tân Niên Tửu nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Tân Niên Tửu không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Tân Niên Tửu - Lục
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ác Long Quỉ Dực (7 ngày)   01 7 Ngày Vật phẩm khóa
2 Thú Ảo (7 ngày)   01 7 Ngày Vật phẩm khóa
3 Thiên Sứ Gãy Cánh (7 ngày)   01 7 Ngày Vật phẩm khóa
4 Kẹo Sữa! (7 ngày)   01 7 Ngày Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Tân Niên Tửu thưởng Tân Niên Tửu - Lam

Tích lũy 200 Tân Niên Tửu nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Tân Niên Tửu nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Tân Niên Tửu không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Tân Niên Tửu - Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Tân Niên Tửu - Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tấm Lòng Vĩnh Hằng (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Kẹo Càn Quấy (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Kim Ngưu (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ác Long Quỉ Dực (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Thú Ảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Thiên Sứ Gãy Cánh (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Kẹo Sữa! (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 400 Tân Niên Tửu thưởng Tân Niên Tửu - Tím

Tích lũy 400 Tân Niên Tửu nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Tân Niên Tửu nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Tân Niên Tửu không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 40.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Tân Niên Tửu - Tím
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Tiếng Vang Tự Nhiên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Thiên Linh Thần Hổ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Tân Niên Tửu thưởng Tân Niên Tửu - Cam

Tích lũy 600 Tân Niên Tửu nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Tân Niên Tửu nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Tân Niên Tửu không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Tân Niên Tửu - Cam
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thủy Thủy   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Ngũ Sắc Thần Ngưu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Kim Phong Long Tích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
11 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 800 Tân Niên Tửu thưởng Tân Niên Tửu - Hoàng Kim

Tích lũy 800 Tân Niên Tửu nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Tân Niên Tửu nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Tân Niên Tửu không mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 80.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Tân Niên Tửu - Hoàng Kim
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Ngũ Sắc Thần Ngưu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Kim Phong Long Tích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Túi Vô Địch Chiến Quỷ   1 Mặc định Không Khóa
7 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Mặc định Không Khóa
8 Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Cánh Phù Sinh 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 1000 Tân Niên Tửu thưởng Tân Niên Tửu - Ám Kim

Tích lũy 1000 Tân Niên Tửu nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Tân Niên Tửu nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Tân Niên Tửu sẽ mất đi.

SttPhần thưởngGhi chú
1 100.000 Điểm Tích Lũy Nhận ngay
Nhận thưởng Tân Niên Tửu - Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được trong túi quà
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ngạo Thị Quần Hùng (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
2 Ngạo Thị Quần Hùng (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Ngạo Thị Quần Hùng (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Ngũ Sắc Thần Ngưu (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Long Phách Thôn Cốt Đao (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
Hình ảnh phần thưởng

Vũ khí Hoàng Kim Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Cánh Hoàng Kim Phù Sinh vĩnh viễn

Cánh Hoàng Kim Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

Ngũ Sắc Thần Ngưu (Vĩnh viễn)

Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Long Phách Thôn Cốt Đao

Si Kiêu Cung

Lôi Đình Phong Kiếm

Thương Long Thuẫn Phủ

Điện Quang Thần Kích

Viêm Long Khô Cốt

Bí Thiểm Vô Song

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Thiên Chu Kiếm Chân Long Thuẫn

Phá Thiên Phủ

Ngọc Lưu Cung

Phá Hổ Đàm

Đấu Thần Chấn Thiên Kích

Hủy Thiên Diệt Địa

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích