Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GHÉP TRANH MỸ NHÂN

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hộp Tranh Mỹ Nhân
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm sau:

  Tranh Bộ Uyển, Tranh Chân Mật, Tranh Tiểu Kiều, Tranh Điêu Thuyền, Tranh Thái Văn Cơ...

 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Mở Hộp Tranh Mỹ Nhân ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Tranh Bộ Uyển
 • Công dụng: Thu thập đủ Tranh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Tranh Chân Mật
 • Công dụng: Thu thập đủ Tranh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Tranh Tiểu Kiều
 • Công dụng: Thu thập đủ Tranh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Tranh Điêu Thuyền
 • Công dụng: Thu thập đủ Tranh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Tranh Thái Văn Cơ
 • Công dụng: Thu thập đủ Tranh để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng Bao Củ Hành Phát Tài

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Phát Tài
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Nộp đủ 1 Tranh Bộ Uyển + 1 Tranh Chân Mật + 1 Tranh Tiểu Kiều.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Bao Củ Hành Phát Tài ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm khóa
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
3Q Củ Hành
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lục*1

Phần thưởng Túi Quà Mỹ Nhân

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Quà Mỹ Nhân
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ nộp đủ 1 Tranh Bộ Uyển + 1 Tranh Chân Mật + 1 Tranh Tiểu Kiều + 1 Tranh Điêu Thuyền + 12 Giấy Gói Hoa Bạc.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Túi Quà Mỹ Nhân ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm khóa
3Q Củ Hành
Quà Cát Tường*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bạch Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1
(14 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh*1
(1 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hán Lăng-Khiêu Chiến Lệnh *1
(1 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quà Dũng Sĩ (Tím)*1
(3 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quà Dũng Sĩ (Lam)*1
(3 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quà Dũng Sĩ (Lục)*1
(3 ngày, khóa)

Phần thưởng Rương Củ Hành Phát Tài

 • Tiêu hao Nộp đủ 1 Tranh Bộ Uyển + 1 Tranh Chân Mật + 1 Tranh Tiểu Kiều + 1 Tranh Thái Văn Cơ + 1 Giấy Gói Hoa Vàng nhận được Rương Củ Hành Phát Tài*1Tích Lũy Hoàn-Trắng*1.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Củ Hành Phát Tài*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Trắng*1
(khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài

1x Củ Hành Dê (60 ngày, Khóa)

1x Sách Vũ Khí Thần (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tụ Linh Thạch (Vĩnh viễn, Khóa)

500 Củ Khóa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, Khóa)

100 Củ Khóa Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá May Mắn Vĩnh viễn, Khóa)

10 Củ Khóa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Cam (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) (Vĩnh viễn, Khóa)