Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOA HỒNG BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ nhận được:
  • Hoa Hồng Vàng*2
  • Hoa Hồng Bạc*2
  • Hộp Tranh Mỹ Nhân*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tết -Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tết-Nhỏ nhận được:
  • Hoa Hồng Vàng*1
  • Hoa Hồng Bạc*1
  • Hộp Tranh Mỹ Nhân*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Hoa Bạc từ Cửa hàng nhận được Thiệp Mừng 8/3 Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giấy Gói Hoa Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Hoa Hồng Bạc hoặc Tranh Mỹ Nhân: Bộ Uyển, Chân Mật, Tiểu Kiều, Điêu Thuyền để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Thiệp Mừng 8/3 Bạc
 • Nguồn gốc: Kết hợp Hoa Hồng Bạc với Giấy Gói Hoa Bạc nhận được.
 • Công dụng:
  • Đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • 300 Thiệp Mừng 8/3 Bạc đổi được Hoa Lan*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Bạc
+ 3Q Củ Hành
Giấy Gói Hoa Bạc
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 03/04/2015 sẽ không thể sử dụng
Giấy Gói Hoa Bạc kết hợp với Hoa Hồng Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được
Vật phẩmTính chất
3Q Củ Hành
Thiệp Mừng 8/3 Bạc*1

30 ngày, khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn +10*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thú Ảo *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phượng Vũ Cửu Thiên*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quái Thú Long Long*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1
(14 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thời Trang Hấp Dẫn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Biện Ngọc Nhi Quan Ấn*1
(7 ngày, khóa)

Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày, khóa)

Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày, khóa)

Cúc Hoa Tiên Tử (Đài) (30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lam (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lục (Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bình Châu Báu Bạch Kim*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Kính Phóng To-Mạnh*1
(3 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Kính Thu Nhỏ*1
(3 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hội viên VIP 3 ngày*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Tươi*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Tích Lũy x 2*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Trắng*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bình Châu Báu Thi Đấu*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Cành Tùng*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Da Nhẹ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngân Khoáng Thạch*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đồng Khoáng Thạch*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cành Liễu*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Da Nhỏ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Trứng Gà*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Nguyên Bảo*1
(vĩnh viễn, khóa)

Tiêu hao 270 Thiệp Mừng 8/3 Bạc nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hoa Lan*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy