Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: HOA HỒNG VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn nhận được:
  • Hoa Hồng Vàng*2
  • Hoa Hồng Bạc*2
  • Hộp Tranh Mỹ Nhân*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ nhận được:
  • Hoa Hồng Vàng*1
  • Hoa Hồng Bạc*1
  • Hộp Tranh Mỹ Nhân*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Vàng
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Hoa Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Mừng 8/3 Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Giấy Gói Hoa Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Hoa Hồng Vàng hoặc Tranh Mỹ Nhân: Bộ Uyển, Chân Mật, Tiểu Kiều, Thái Văn Cơ  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Vàng
+ 3Q Củ Hành
Giấy Gói Hoa Vàng
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 03/04/2015 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Hoa Vàng kết hợp với Hoa Hồng Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Trắng*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thiệp Mừng 8/3 Vàng*1
(30 ngày, khóa)
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
9999 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư Hình Tim*1
(Vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao *1
(Vĩnh viễn, Không Khóa )
3Q Củ Hành
Chân*Đế Vương Thần Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng*1
(Vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân*Gậy Như Ý*1
(Vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kẹo Sữa!*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hồn Quy Vũ
(Vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
888 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tụ Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Tướng Truyền Thuyết*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
300 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
100 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Vàng*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bạch Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đá tinh luyện-Cam*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1
(14 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kính Phóng To-Siêu*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Tím*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lệnh Bài Thần Binh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Binh Sĩ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Quân Lương*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lam*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
(vĩnh viễn, khóa)

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
ThầnTướng*ĐoạtThiênVũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân*Gậy Như Ý (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chân Đế Vương Thần Trượng

3Q Củ Hành
Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnhviễn)

3Q Củ Hành
Kẹo Sữa! (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hồn Quy Vũ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)