Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP HOA HỒNG BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Hoa Bạc từ Cửa hàng nhận được Thiệp Mừng 8/3 Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng tiêu hao 400 Hoa Hồng Bạc

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hoa Hướng Dương*1
(30 ngày, khóa)

7.500 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Lợi Sỉ Ám Nha*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Sí Ma Dực *1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 400 Hoa Hồng Bạc và 1 Hoa Hướng Dương

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hoa Cúc*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư *1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Hắc Long*1
(7 ngày, khóa)