Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP HOA HỒNG VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 03/04/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hoa Hồng Vàng
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 3-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Giấy Gói Hoa Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Mừng 8/3 Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng tiêu hao 400 Hoa Hồng Vàng

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hoa Sen*1
(30 ngày, khóa)

8.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Ma Toái Nha*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Medusa Ngưng Thị *1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 400 Hoa Hồng Vàng và 1 Hoa Sen

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hoa Ly*1
(30 ngày, khóa)

16.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Thái Vân Lộc *1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lãng Mạn*1
(7 ngày, khóa)