Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP MỪNG VÀNG 8/3 - LẦN 2

Vật phẩm cần có

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3
(30 ngày, khóa)
  • Nguồn gốc: Các Tướng Quân tham gia sự kiện Thu Thập Thiệp Mừng Vàng 8/3 Lần 1 sẽ nhận được.
  • Công dụng:
    • Dùng để đổi phần thưởng khi tham gia nhiệm vụ Thu Thập Thiệp Mừng Vàng 8/3
  • Tính chất: Khóa, hạn dùng 30 ngày.

Nhận thưởng khi có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + 100 Thiệp Mừng 8/3 Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam*4
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Hoàng Kim*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thủy Tiên Bảo Bảo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thục Cơ Phi Phi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Di Hoa Cung*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Di Hoa Vũ*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Đào Đóa Đóa *1
(30 ngày, khóa)

Nhận thưởng khi có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + 200 Thiệp Mừng 8/3 Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tử Thần*U Hồn Liêm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Hắc Long *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đọa Lạc Dực *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tặc Vương Trác Trác*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Nhận thưởng khi có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + 400 Thiệp Mừng 8/3 Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Quỷ Thần Mâu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quỷ Mã Thần Tích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quỉ Diện Tật Phong Giả II*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ngưu Khí Xung Vân Thiên II *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Xinh Đẹp Tự Nhiên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ta Rất Yêu Bạn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Giáp *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Thủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Ngoa *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Vô Địch Chiến Quỷ Đai*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Nhận thưởng khi có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + 600 Thiệp Mừng 8/3 Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thanh Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Xích Ma*Ma Liêm Song Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ngân Phách*Quỷ Liêm Song Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Nhận thưởng khi có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + 800 Thiệp Mừng 8/3 Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chu Tước*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Sách Cường Hóa Vàng +10 (Thú/Cánh)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Linh Uy Thần Hựu*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Nhận thưởng khi tiêu hao Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3 trong hành trang + 1.000 Thiệp Mừng 8/3 Vàng

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 3*1
(30 ngày, khóa)
Mở Hộp Quà Mỹ Nhân-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hoa Tulip*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*1
(30 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Kim*Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Trang Bị Huyền Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)(vĩnh viễn, không khóa)

1x Gấu Trúc Nhào Lộn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phệ Thần Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Côn Lôn Xà Vương (vĩnh viễn, không khóa)

1x Cánh Hoa Tư (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thôn Phệ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Không (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhập Hồn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dạ Khúc (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm(vĩnh viễn, không khóa)
   

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành

Cánh Hoa Tư (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Gấu Trúc Nhào Lộn (vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Côn Lôn Xà Vương (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Kim*BăngTuyếtThán (VĩnhViễn)

3Q Củ Hành

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ 

Hành

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước (Vĩnhviễn)

3Q Củ Hành

Quỷ Thần Mâu (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Quỉ Diện Tật Phong Giả II (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (Vĩnhviễn)

3Q Củ Hành

Xinh Đẹp Tự Nhiên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Ta Rất Yêu Bạn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Cánh Vàng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Lợn Rừng Vàng (Vĩnhviễn)

3Q Củ Hành

Túi Trang Bị HuyềnVũ

3Q Củ Hành

HuyềnVũ Long Lân Khải (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa(Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Chiến Ngoa(Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Huyền Vũ Long Lân Đai (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Siêu Thẻ Anh Hùng (Trọn Bộ)

3Q Củ Hành

Tử Thần*U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Nhập Hồn (VĩnhViễn)

3Q Củ Hành

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thủy Tiên Bảo Bảo

3Q Củ Hành

Thục Cơ Phi Phi