Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

MÂM CỖ BÁNH CHƯNG ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/01/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tết-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tết-Lớn nhận được:
  • Bánh Chưng Đặc Biệt*2
  • Bánh Chưng Thường*2
  • Túi Trái Cây*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tết -Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tết-Nhỏ nhận được:
  • Bánh Chưng Đặc Biệt*1
  • Bánh Chưng Thường*1
  • Túi Trái Cây*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bánh Chưng Đặc Biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tết-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tết -Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Mâm Đựng Bánh Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Mâm Đựng Bánh Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Bánh Chưng Đặc Biệt hoặc trái cây Mãng Cầu, Dừa, Đu Đủ, Xoài để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Bánh Chưng Đặc Biệt
+ 3Q Củ Hành
Mâm Đựng Bánh Đặc Biệt
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 6h00 ngày 06/03/2015 sẽ không thể sử dụng
Mâm Đựng Bánh Đặc Biệt kết hợp với Bánh Chưng Đặc Biệt để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Trắng*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt*1
(30 ngày, khóa)
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
9999 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
888 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thần Mô*Đông Tây*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo Đồ 5*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo Đồ 6*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đinh Ba Ủn Ỉn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Linh Uy Thần Hựu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tụ Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Niên Thú Trảo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Tướng Truyền Thuyết*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Châu Mục*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thái Thú*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Tình Nhân*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1
(14 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
100 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
50 Củ Khóa
(15 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Tím*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Vàng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Bảo Rương Thanh Long*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 1*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hội viên VIP (7 ngày)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Quần Hùng*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ x3 Kinh Nghiệm (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bạch Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lệnh Bài Thần Binh*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá tinh luyện-Cam*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lam*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Tím*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Tươi*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Binh Sĩ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Quân Lương*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)*1
(vĩnh viễn, khóa)

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Thần Mô*Đông Tây (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Xe (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)