Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH CHƯNG ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/01/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bánh Chưng Đặc Biệt
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tết-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tết -Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Mâm Đựng Bánh Đặc Biệt từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hoa Mai
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Bánh Chưng Đặc Biệt nhận được.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Chưng Đặc Biệt trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Tràng Pháo.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng tiêu hao 400 Bánh Chưng Đặc Biệt

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hoa Mai*1
(30 ngày, khóa)

8.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Niên Thú*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Huyết Hồng Thiên Sứ*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 400 Bánh Chưng Đặc Biệt và 1 Hoa Mai

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tràng Pháo*1
(30 ngày, khóa)

16.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Lợn Rừng Vàng*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Vàng*1
(7 ngày, khóa)