Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH CHƯNG THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/01/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bánh Chưng Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tết-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tết -Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Mâm Đựng Bánh Thường mua tại cửa hàng nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hoa Đào
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Bánh Chưng Thường nhận được.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Chưng Thường trong nhiệm vụ sự kiện nhận được Câu Đối Tết.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng tiêu hao 400 Bánh Chưng Thường

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Hoa Đào*1
(30 ngày, khóa)

7.500 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Thú Điềm Lành*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lam Nguyệt Dực*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 400 Bánh Chưng Thường & 1 Hoa Đào

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Câu Đối Tết*1
(30 ngày, khóa)

15.000 Điểm Tích Lũy
3Q Củ Hành
Gai Hỏa Long*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tôi Rất Yêu Bạn*1
(7 ngày, khóa)