Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP MÂM NGŨ QUẢ

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/01/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Trái Cây
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tết-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tết -Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm sau:

  Mãng cầu*1, Sung*1, Dừa*1, Đu đủ*1, Xoài*1

 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Dùng Túi Trái Cây ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Mãng Cầu
 • Công dụng: Thu thập đủ Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Sung
 • Công dụng: Thu thập đủ Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Dừa
 • Công dụng: Thu thập đủ Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Đu Đủ
 • Công dụng: Thu thập đủ Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Xoài
 • Công dụng: Thu thập đủ Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng Bao Củ Hành Phát Tài

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Phát Tài
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Mãng Cầu + 1 Dừa+ 1 Đu Đủ nhận được Bao Củ Hành Phát Tài*1.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
Dùng Bao Củ Hành Phát Tài ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm khóa
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
3Q Củ Hành
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lục*1

Phần thưởng Mâm Ngũ Quả

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Mâm Ngũ Quả
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Mãng Cầu + 1 Sung+ 1 Dừa+ 1 Đu Đủ + 12 Mâm Đựng Bánh Thường nhận được Mâm Ngũ Quả*1.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
Dùng Mâm Ngũ Quả ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm khóa
3Q Củ Hành
Quà Năm Mới*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bạch Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 3*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1
(14 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh*1
(1 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quà Dũng Sĩ (Tím)*1
(3 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quà Dũng Sĩ (Lam)*1
(3 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Quà Dũng Sĩ (Lục)*1
(3 ngày, khóa)

Phần thưởng Rương Củ Hành Phát Tài

 • Tiêu hao 1 Mãng Cầu + 1 Dừa+ Đu Đủ + 1 Xoài + 1 Mâm Đựng Bánh Đặc Biệt nhận được Rương Củ Hành Phát Tài*1Tích Lũy Hoàn-Trắng*1.
Phần thưởng
3Q Củ Hành
Rương Củ Hành Phát Tài*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Trắng*1
(khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài

1x Củ Hành Dê (60 ngày, Khóa)

1x Sách Vũ Khí Thần (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tụ Linh Thạch (Vĩnh viễn, Khóa)

500 Củ Khóa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, Khóa)

100 Củ Khóa Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Vàng (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá May Mắn Vĩnh viễn, Khóa)

10 Củ Khóa (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Cam (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam (Vĩnh viễn, Khóa)

1x Tiểu Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) (Vĩnh viễn, Khóa)