Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP CHÚC TẾT ĐẶC BIỆT 1

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/01/2015
 • Kết thúc: 06:00 ngày 06/03/2015
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Mâm Cỗ Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện
  • Thu thập đủ số lượng nhận được Bao Củ Hành Xuân.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Trắng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tích lũy đủ 10 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Lục
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tích lũy đủ 100 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Lam
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tích lũy đủ 200 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Tím
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tích lũy đủ 400 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Cam
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tích lũy đủ 600 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tích lũy đủ 800 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết + 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Tích Lũy Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
5.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Chí Tôn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ May Mắn Băng Tuyết Thán*1
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hàn Băng Câu *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đấu Thần Chiến Dực *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng *1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Băng Câu *1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Đấu Thần Chiến Dực*1
(7 ngày, khóa)

Tích lũy 100 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Lục*1
(30 ngày, khóa)
10.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam*2
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Quà Hoàng Kim*2
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Dục Hỏa Hống Hống*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Quân Sư Củ Hành*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Phù Sinh*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Dực Hỏa Long *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thế Thần Kiếm*1
(30 ngày, khóa)

Tích lũy 200 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Lam*1
(30 ngày, khóa)
20.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*3
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Gấm Hỏa*3
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Phần Thần*Phệ Cốt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Băng Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Hao Kim Câu*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Kim Trượng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ô Long Thiệt*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Tử Đàn Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Manh Nha-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Khoan Thai-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Trái Cây-Túi*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 400 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Tím*1
(30 ngày, khóa)
40.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Túi Gấm Kim*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Bách Bảo*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Mặc Văn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Phệ Linh Dực*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Hắc Mặc*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Lí Nghênh Xuân Điệp*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Lí Nghênh Xuân Dực*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Khải*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Thủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
La Sinh Ngự Ma Đai*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 600 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Cam*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Lục Thần Bút*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Kim Cung*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Đổng Quân*Tử Lang Nha*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Viêm Long Khô Cốt *1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Bí Thiểm Vô Song*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Lôi Đình Phong Kiếm*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Điện Quang Thần Kích*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thương Long Thuẫn Phủ*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tích lũy 800 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
80.000 Tích Lũy
Mở Bao Củ Hành Xuân-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
(vĩnh viễn, khóa)
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thanh Long*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Ma Tuyền Linh Thạch Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi Thẻ Thủ Hộ*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Túi La Sinh Ngự Ma*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Tiêu hao 1000 Thiệp Chúc Tết Đặc Biệt

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
100.000 Tích Lũy 3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tết*1
(30 ngày, khóa)
Mở Bao Củ Hành Xuân-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Dưa Hấu Đỏ*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Đài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Bài) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phú Khả Địch Quốc (Sức) *1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
[Năm Mới May Mắn] Pháo Hoa*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Kho Báu Hán Lăng*1
(30 ngày, khóa)
   
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Kim*Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Ngâm Long Song Hàn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Trang Bị Huyền Vũ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Gấu Trúc Nhào Lộn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Quỷ Đế*Phong Thần Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Long Thú Cưỡi (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hỏa*Dung Nham Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm(vĩnh viễn, không khóa)

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim Long Thú Cưỡi (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)