Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 26/12/2014 đến 6h00 ngày 30/1/2015.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Thu thập Trứng Năm Mới Bạc Chùy Đập Trứng Bạc nhận thưởng theo công thức bên dưới..

Công thức nhận thưởng
1Trứng Năm Mới Bạc + 1 Chùy Đập Trứng Bạc  
(*) Sau 6h00 ngày 30/1/2015 sẽ không thể sử dụng Chùy Đập Trứng Bạc kết hợp với Trứng Năm Mới Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Trứng Năm Mới Bạc
Hình ảnh

Củ Hành Bạc (30 ngày, khóa) 
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
Hình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú

Toái Thần*Kim Quang Trượng (+10) (7 ngày)

Chư Cát Thần Vũ (30 ngày)

Kim Ngư-Lam (30 ngày)

Mộng Mộng May Mắn (30 ngày)

Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày, khóa)

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (14 ngày, khóa)

Lăng Thống Quan Ấn (7 ngày, khóa)

Tết Vui Vẻ (Đài) (30 ngày, khóa)

Năm Mới Vui Vẻ (Bài) (30 ngày, khóa)

Đèn Thần Tài (Sức) (30 ngày, khóa)

Thiên Phú Đơn (Vĩnh viễn, khóa)

Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lam (Vĩnh viễn, khóa)

Loa Nhỏ- Vàng (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lục (Vĩnh viễn, khóa)

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày, khóa)

Kính Phóng To-Siêu (3 ngày, khóa)

Kính Thu Nhỏ (3 ngày, khóa)

Hội viên VIP (3 ngày) (Vĩnh viễn, khóa)

Hoa Tươi (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn) (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Trắng (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) (Vĩnh Viễn, khóa)

Thẻ Thố Lão Đại (Vĩnh viễn, khóa)

Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày, khóa)

Cành Tùng (Vĩnh viễn, khóa)

Da Nhẹ (Vĩnh viễn, khóa)

Ngân Khoáng Thạch (Vĩnh viễn, khóa)

Đồng Khoáng Thạch (Vĩnh viễn, khóa)

Cành Liễu (Vĩnh viễn, khóa)

Da Nhỏ (Vĩnh viễn, khóa)

Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng (Vĩnh viễn, khóa)

Trứng Gà (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Nguyên Bảo (Vĩnh viễn, khóa)
   
Phần thưởng tiêu hao 300 Củ Hành Bạc nhận được Sô-cô-la

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 300 Củ Hành Bạc sẽ nhận được 1 Sô-cô-la - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Sô Cô La   1 30 ngày Khóa

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Năm Mới-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn nhận được: 2 Trứng Năm Mới Vàng, 2 Bánh Sinh Nhật Thường, 2 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

2  
Túi Sự Kiện Năm Mới-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ nhận được: 1 Trứng Năm Mới Vàng, 1 Bánh Sinh Nhật Thường, 1 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

3  
Trứng Năm Mới Bạc

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Chùy Đập Trứng Bạc

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Củ Hành Bạc

- Nhận được từ hoạt động 2 ĐẬP TRỨNG BẠC