Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 26/12/2014 đến 6h00 ngày 30/1/2015.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Thu thập Trứng Năm Mới Vàng Chùy Đập Trứng Vàng nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Trứng Năm Mới Vàng + 1 Chùy Đập Trứng Vàng  
(*) Sau 6h00 ngày 30/1/2015 sẽ không thể sử dụng Chùy Đập Trứng Vàng kết hợp với Trứng Năm Mới Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới

1x Tích Lũy Hoàn-Trắng (vĩnh viễn, khóa)

1x Củ Hành Vàng (30 ngày, khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên
Người chơi ngẫu nhiên nhận 01 phần thưởng bên dưới

1x Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điệp Vĩ Long Tinh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo Đồ 5 (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo Đồ 6 (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tam Vĩ Thừa Hoàng (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tụ Linh Thạch (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Thái Thú (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Thượng Cổ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Kho Báu Lữ Bố (vĩnh viễn, khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Vàng (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bảo Rương Thanh Long (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Quần Hùng (vĩnh viễn, khóa)

1x Bạch Kim Chùy (7 ngày, khóa)

1x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, khóa)

1x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác (vĩnh viễn, khóa)

1x Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 (vĩnh viễn, khóa)

1x Đá tinh luyện-Cam (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Gấm Hỏa(vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Gấm Kim (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đá May Mắn (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Đá Quý (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (vĩnh viễn, khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (14 ngày, khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn)

1x Đá Tinh Luyện-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bao Củ Hành-Cam 2 (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lệnh Bài Thần Binh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lục (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Lam (vĩnh viễn, khóa)

2x Hoa Tươi (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Binh Sĩ (vĩnh viễn)

1x Thẻ Quân Lương (vĩnh viễn)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) (vĩnh viễn, khóa)
 
1x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) (vĩnh viễn, không khóa)
 
1x Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Năm Mới-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn nhận được: 2 Trứng Năm Mới Vàng, 2 Bánh Sinh Nhật Thường, 2 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

2  
Túi Sự Kiện Năm Mới-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ nhận được: 1 Trứng Năm Mới Vàng, 1 Bánh Sinh Nhật Thường, 1 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

3  
Trứng Năm Mới Vàng

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Năm Mới-Lớn Túi Sự Kiện Năm Mới-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Chùy Đập Trứng Vàng

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Củ Hành Vàng

- Nhận được từ hoạt động 1 ĐẬP TRỨNG VÀNG

Hình ảnh phần thưởng

Điệp Vĩ Long Tinh (Vĩnh viễn)

Tam Vĩ Thừa Hoàng (Vĩnh viễn)

Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (Vĩnh viễn)

Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Túi Trang Phục Đổng Quân

Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)