Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 26/12/2014 đến 6h00 ngày 30/1/2015.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 12 - Mừng Sinh Nhật 3Q Củ Hành

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm: 1 Bánh Quy + 1 Kẹo Ngọt + 1 Sô Cô La + 1 Trà Ô Long + 1 Củ Hành Song Ngư .

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Bánh Quy + 1 Kẹo Ngọt + 1 Sô Cô La + 1 Trà Ô Long + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Giỏ Quà Năm Mới-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Giỏ Quà Năm Mới-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Giỏ Quà Năm Mới-Ám Kim
Hình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú

1x Túi Trang Bị Chu Tước (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chí Tôn Ma Tê (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phệ Thần Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoàng Đạo Tinh Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Mộc*Viên Mộc Tôn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thôn Phệ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Không (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhập Hồn(vĩnh viễn, không khóa)

1x Dạ Khúc (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Liệt Không Chu Tước Trảo(vĩnh viễn, không khóa)

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Trà Ô Long + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Giỏ Quà Năm Mới-Hoàng Kim   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Giỏ Quà Năm Mới-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Giỏ Quà Năm Mới-Hoàng Kim

1x Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Song Kiếm Ánh Sáng(vĩnh viễn, không khóa)

1x Tử Thần*U Hồn Liêm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Sách Vũ Khí Thần (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Bào (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Tụ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Ngoa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Cẩm Đai (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ma Tuyền Linh Thạch Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Đá May Mắn (vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

1x Túi La Sinh Ngự Ma (vĩnh viễn, không khóa)
 

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Bánh Quy + 1 Kẹo Ngọt + 1 Sô Cô La

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Giỏ Quà Năm Mới-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Giỏ Quà Năm Mới-Cam
100% nhận được từ Giỏ Quà Năm Mới-Cam

1x Túi Đá Quý (vĩnh viễn, khóa)

5x Tích Lũy Hoàn-Lục (vĩnh viễn, khóa)

5x Hoàng Kim Chùy (7 ngày)( khóa)
Ngẫu nhiên nhận được từ Giỏ Quà Năm Mới-Cam

1x Gấu Trúc Tròn Trĩnh(vĩnh viễn, không khóa)

1x Trứng Thú Cưng Người Tuyết (vĩnh viễn, khóa)

Dục Sương Kiếm (30 ngày) (khóa)

Ngâm Long Song Hàn (30 ngày) (khóa)

Băng Giám Kích (30 ngày) (khóa)

Băng Tuyết Thán (30 ngày) (khóa)

Hàn Ngọc Trảo (30 ngày) (khóa)

Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn)(khóa)

1x Phá Phong (vĩnh viễn, khóa)

1x Nhược Hồn (vĩnh viễn, khóa)

1x Dạ Nha (vĩnh viễn, khóa)

1x Điện Phệ (vĩnh viễn, khóa)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Bánh Quy

- Nhiệm vụ đổi 400 Trứng Năm Mới Bạc + 1 Pháo Hoa Năm Mới

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Kẹo Ngọt

- Nhiệm vụ đổi 400 Trứng Năm Mới Vàng + 1 Thiệp Năm Mới

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Sô Cô La

- Nhiệm vụ đổi 300 Củ Hành Bạc

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Trà Ô Long

- Rượu Năm Mới-Ám Kim.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Giỏ Quà Năm Mới-Cam

- Nhiệm vụ đổi 1 Bánh Quy + 1 Kẹo Ngọt + 1 Sô Cô La

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Giỏ Quà Năm Mới-Hoàng Kim

- Nhiệm vụ đổi 1 Trà Ô Long + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Giỏ Quà Năm Mới-Ám Kim

- Nhiệm vụ đổi 1 Bánh Quy + 1 Kẹo Ngọt + 1 Sô Cô La + 1 Trà Ô Long

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Hình ảnh phần thưởng

Gấu Trúc Tròn Trĩnh (Vĩnh viễn)

Trứng Thú Cưng Người Tuyết

Người Tuyết (Vĩnh viễn)

Người Tuyết Năm Mới (Vĩnh viễn)

Bộ Trang Bị Chư Hầu

Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)