Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 26/12/2014 đến 6h00 ngày 30/1/2015.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Tham gia hoạt động Thu Thập Trứng Năm Mới Vàng và nhận thưởng theo các mốc tích lũy được.

Tiêu hao 400 Trứng Năm Mới Vàng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Trứng Năm Mới Vàng ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Trứng Năm Mới Vàng bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
8.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Thiệp Năm Mới (30 ngày, khóa)
 
1x Ngưu Khí Xung Thiên (7 ngày, khóa)
 
1x Huyết Hồng Thiên Sứ ( (7 ngày, khóa)

Tiêu hao 400 Trứng Năm Mới Vàng + 1 Thiệp Năm Mới nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Trứng Năm Mới Vàng + 1 Thiệp Năm Mới trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Trứng Năm Mới Vàng + 1 Thiệp Năm Mới bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
16.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Kẹo Ngọt (30 ngày, khóa)
 
1x Dạ Nhẫn Báo (7 ngày, khóa)
 
1x Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày, khóa)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Năm Mới-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn nhận được: 2 Trứng Năm Mới Vàng, 2 Bánh Sinh Nhật Thường, 2 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

2  
Túi Sự Kiện Năm Mới-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ nhận được: 1 Trứng Năm Mới Vàng, 1 Bánh Sinh Nhật Thường, 1 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

3  
Trứng Năm Mới Vàng

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Năm Mới-Lớn Túi Sự Kiện Năm Mới-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.