Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

GHÉP CHỮ NĂM MỚI

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/12/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 12/01/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật MỚI 2017 từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bao Củ Hảnh Năm Mới
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 1-Lớn
  • Túi Sự Kiện Tháng 1-Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm:
  - CHÚC*1
  - MỪNG*1
  - NĂM*1
  - MỚI*1
  - 2017*1
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím

Mở Hộp Kẹo Ma Quái ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
CHÚC
 • Công dụng: Thu thập đủ vật phẩm để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
MỪNG
 • Công dụng: Thu thập đủ vật phẩm để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
NĂM
 • Công dụng: Thu thập đủ vật phẩm để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
MỚI
 • Công dụng: Thu thập đủ vật phẩm để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
2017
 • Công dụng: Thu thập đủ vật phẩm để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím.

Phần thưởng