Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÌNH RƯỢU THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/12/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 12/01/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bình Rượu Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 1-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 1-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Men Rượu Thường từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Năm Mới Thường  và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Súp Vi Cá
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bình Rượu Thường 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bình Rượu Thường nhận được Quà 400 Bình Rượu Thường 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng