Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP NĂM MỚIĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/12/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 12/01/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp Năm Mới Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Bình Rượu Đặc Biệt sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận được các Hộp Quà Năm Mới.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Năm Mới-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Năm Mới-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Năm Mới-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Năm Mới-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Năm Mới-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Năm Mới-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Năm Mới-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12 + 1000 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 1
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp Năm Mới Đặc Biệt nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp Năm Mới Đặc Biệt thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Phần Thưởng Sự Kiện