Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Áo Giáp Thường

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 26/09/2014.
  • Kết thúc: 6h00 ngày 24/10/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Áo Giáp Thường.

- Bước 2: Mua Vũ Khí Thường.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Áo Giáp Thường nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Áo Giáp Thường + 1 Vũ Khí Thường = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn nhận được: 2 Áo Giáp Cao Cấp, 2 Áo Giáp Thường, 2 Bao Củ Hành Công Thành Chiến.

2  
Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ nhận được: 1 Áo Giáp Cao Cấp, 1 Áo Giáp Thường, 1 Bao Củ Hành Công Thành Chiến.

3  
Áo Giáp Thường

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Vũ Khí Thường

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Trang Bị Công Thành Chiến Thường

- Nhận được từ hoạt động Áo Giáp Thường.

(*) Sau 6h00 ngày 24/10/2014 sẽ không thể sử dụng Vũ Khí Thường kết hợp với Áo Giáp Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Áo Giáp Thường
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Trang Bị Công Thành Chiến Thường   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ngâm Long Song Hàn +10 (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
2 Mộng Điệp (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Kim Ngư-Lam (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Cóc Chùy Chùy (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Thiên Phú Đơn 1 Vĩnh viễn Khóa
7 Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày) 1 7 ngày Khóa
8 Lễ Tình Nhân Ngọt Ngào (Đài) (30 ngày) 1 7 ngày Khóa
9 Tấm Lòng Vĩnh Hằng (Bài) (30 ngày) 1 7 ngày Khóa
10 Nụ Hôn Ngọt Ngào (Sức) (30 ngày) 1 7 ngày Khóa
  Triệu Vân Quan Ấn (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
11 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
13 Loa Nhỏ- Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
15 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 Mặc định Khóa
16 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
17 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
18 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
19 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
21 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
23 Thẻ Thích Khách Giang Hồ 1 Mặc định Khóa
24 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
26 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
27 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
29 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
30 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng   1 Mặc định Khóa
32 Trứng Gà   1 Vĩnh viễn Khóa
33 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa
Phần thưởng tiêu hao 270 Trang Bị Công Thành Chiến Thường

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 270 Trang Bị Công Thành Chiến Thườngsẽ nhận được 1 Quyền Trượng Chiến Thắng - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Quyền Trượng Chiến Thắng   1 30 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Dục Sương Kiếm

Ngân Hồn*Quỷ Liêm Song Nhẫn

Thần Binh*Kinh Thiên Vũ