Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt Động 4: Thu Thập Áo Giáp Cao Cấp

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 26/09/2014.
  • Kết thúc: 6h00 ngày 24/10/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Áo Giáp Cao Cấp.

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy được Áo Giáp Cao Cấp.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn nhận được: 2 Áo Giáp Cao Cấp, 2 Áo Giáp Thường, 2 Bao Củ Hành Công Thành Chiến.

2  
Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ nhận được: 1 Áo Giáp Cao Cấp, 1 Áo Giáp Thường, 1 Bao Củ Hành Công Thành Chiến.

3  
Áo Giáp Cao Cấp

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Vũ Khí Cao Cấp 

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Trang Bị Công Thành Chiến Cao Cấp

- Nhận được từ hoạt động Áo Giáp Cao Cấp.

(*) Sau 6h00 ngày 24/10/2014 sẽ không thể sử dụng Áo Giáp Cao Cấp để đổi thưởng

Tiêu hao 400 Áo Giáp Cao Cấp

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Áo Giáp Cao Cấp” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Áo Giáp Cao Cấp bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 8000 Điểm Tích Lũy  -  -  -  -
2 Cờ Chiến Thắng   30 ngày  Khóa
3 Hỏa Thần Thú (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Chuồn Chuồn Hồng Nhật (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Áo Giáp Cao Cấp + 1 Cờ Chiến Thắng nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Áo Giáp Cao Cấp + 1 Cờ Chiến Thắng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Áo Giáp Cao Cấp + 1 Cờ Chiến Thắng bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy  - -  -  -
2 Áo Choàng Chiến Thắng   1 30 ngày Khóa
3 Tôi Rất Yêu Bạn (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Gai Hỏa Long (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Băng Nhẫn Báo

Viêm Ma Vũ

Hồn Quy Vũ

Thú Ảo