Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thu Thập Áo Giáp Thường

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 26/09/2014.
  • Kết thúc: 6h00 ngày 24/10/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Áo Giáp Thường.

- Bước 2: Tích lũy Áo Giáp Thường.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn nhận được: 2 Áo Giáp Cao Cấp, 2 Áo Giáp Thường, 2 Bao Củ Hành Công Thành Chiến.

2  
Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ nhận được: 1 Áo Giáp Cao Cấp, 1 Áo Giáp Thường, 1 Bao Củ Hành Công Thành Chiến.

3  
Áo Giáp Thường

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Lớn Túi Nguyên Liệu Công Thành Chiến-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Vũ Khí Thường

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Trang Bị Công Thành Chiến Thường

- Nhận được từ hoạt động Áo Giáp Thường.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Áo Giáp Thường nhận được

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Áo Giáp Thường nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Áo Giáp Thường bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Huy Chương Chiến Thắng   1 30 ngày Khóa
3 Cơ Quan Thú (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Lá Vàng Tĩnh Mặc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Áo Giáp Thường + 1 Huy Chương Chiến Thắng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Áo Giáp Thường + 1 Huy Chương Chiến Thắng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Áo Giáp Thường + 1 Huy Chương Chiến Thắng bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy  - - - -
2 Vương Miện Chiến Thắng   1 30 ngày Khóa
3 Cánh Thiên Sứ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Thảm Bay Ba Tư (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Dạ Nhẫn Báo

Liêu Nguyên

Nhiên Vũ