Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Hoạt động: Thu Thập Quà Chiến Thắng

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 26/09/2014.
  • Kết thúc: 6h00 ngày 24/10/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 10 - Đại Chiến Củ Hành

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm: Vương Miện Chiến Thắng, Áo Choàng Chiến Thắng, Quyền Trượng Chiến Thắng,Quan Ấn Chiến Thắng, Củ Hành Song Ngư.

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Vương Miện Chiến Thắng

- Có từ nhiệm vụ đổi 400 Áo Giáp Thường + 1 Huy Chương Chiến Thắng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Áo Choàng Chiến Thắng

- Có từ nhiệm vụ đổi 400 Áo Giáp Cao Cấp+ 1 Cờ Chiến Thắng.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Quyền Trượng Chiến Thắng

- Có từ nhiệm vụ đổi 270 Trang Bị Công Thành Chiến Bạc Thường.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Quan Ấn Chiến Thắng

- Có từ Bảo Rương Công Thành Chiến-Ám Kim.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Quà Chiến Thắng-Cam

- Có từ nhiệm vụ đổi 1 Vương Miện Chiến Thắng+ 1 Áo Choàng Chiến Thắng+ 1 Quyền Trượng Chiến Thắng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Quà Chiến Thắng-Hoàng Kim

- Có từ Nhiệm vụ đổi 1 Quan Ấn Chiến Thắng+ 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Quà Chiến Thắng-Ám Kim

- Có từ nhiệm vụ đổi 1 Vương Miện Chiến Thắng+ 1 Áo Choàng Chiến Thắng+ 1 Quyền Trượng Chiến Thắng + 1 Quan Ấn Chiến Thắng+ 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Phần thưởng khi nộp đủ: 1 Vương Miện Chiến Thắng + 1 Áo Choàng Chiến Thắng + 1 Quyền Trượng Chiến Thắng + 1 Quan Ấn Chiến Thắng + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Quà Chiến Thắng-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Quà Chiến Thắng-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Quà Chiến Thắng-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Thần Hoàng*Hoàng Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Quỷ Thần Mâu (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Quan Ấn Chiến Thắng + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Quà Chiến Thắng-Hoàng Kim   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Quà Chiến Thắng-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Quà Chiến Thắng-Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)    Vĩnh viễn  Không khóa
2 Túi Linh Uy Thần Hựu 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
4 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
5 Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Tử Thần (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Quỷ Thần Mâu (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
11 Điệp Luyến Hoa (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
12 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Ngưu Ma Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Vương Miện Chiến Thắng+ 1 Áo Choàng Chiến Thắng+ 1 Quyền Trượng Chiến Thắng

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Quà Chiến Thắng-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Quà Chiến Thắng-Cam
100% nhận được từ Quà Chiến Thắng-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá Tinh Luyện-Tím   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Hấp Dẫn Đơn-Lam   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lục   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
4 Thiên Phú Đơn   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được từ Quà Chiến Thắng-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thần Mô*Đông Tây (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
2 Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
3 Phá Phong (Vĩnh Viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
4 Nhược Hồn (Vĩnh Viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
5 Dạ Nha (Vĩnh Viễn)   01  Vĩnh viễn Không khóa
6 Điện Phệ (Vĩnh Viễn)    01 Vĩnh viễn Không khóa
7 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
8 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
9 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
10 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
11 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Xe (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Túi (Vĩnh viễn)

Tử Thần (Vĩnh viễn)

Tử Thần*U Hồn Liêm

U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)