Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

SÒ BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/09/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 27/10/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD, Quan Độ LoD, Củ Hành IMBA.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao, Thánh Móc Đại Chiến, Xích Diệm Thú.
  • Bản đồ Vượt Ải: Thông Thiên Tháp, Phong Ấn Tháp, Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Bạch Lang Sơn Chiến, Bồng Lai Kiếp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Bạch Cốt Tinh, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu, Ô Hoàn Vương, Boss Ứng Long.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn nhận được:
  • Sò Vàng*2
  • Sò Bạc*2
  • Giỏ Ốc*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ nhận được:
  • Sò Vàng*1
  • Sò Bạc*1
  • Giỏ Ốc*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Sò Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Lọ Gia Vị Bạc từ Cửa Hàng nhận được Sổ Tay Nấu Ăn Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Lọ Gia Vị Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Sò Bạc hoặc thu thập tranh Nhiệm vụ đổi 1 Ốc Bươu + 1 Ốc Len + 1 Ốc Mỡ + 1 Ốc Hương để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Sò Bạc
+ 3Q Củ Hành
Lọ Gia Vị Bạc
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 27/10/2016 sẽ không thể sử dụng Lọ Gia Vị Bạc kết hợp với Sò Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Sổ Tay Nấu Ăn Bạc
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Phá Thiên*Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Phá Thiên*Liệt Không Chu Tước Trảo (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phá Thiên*Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
7 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Phù*Long Hồn(1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
12 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
13 Ánh Quang Đài Đỏ (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Thiên Hạ Đệ Nhất (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
15 Thiên Hạ Đệ Nhất (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
16 Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
17 Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
18 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
21 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
22 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
23 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
25 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
26 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
27 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
33 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 300 Sổ Tay Nấu Ăn Bạc nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 300 Sổ Tay Nấu Ăn Bạc*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 300 Sổ Tay Nấu Ăn Bạc mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Mực Ống*1
(30 ngày, khóa)