Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sự Kiện Lồng Đèn Bạc

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Đối tượng tham gia: Nhân vật từ Level 2 trở lên

Quy trình nhận phần thưởng:

 • Thu thập đủ 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép + 1 Lồng Đèn Thiên Nga:
  • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu hao Lồng Đèn Ông Sao*1,Lồng Đèn Cá Chép*1, Lồng Đèn Thiên Nga*1, nhấn chọn nhận được Lồng Đèn Kéo Quân-Cam*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng
  • Mỗi ngày chỉ đổi tối đa 10 lần.
 • Thu thập đủ 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân:
  • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu hao Lồng Đèn Bươm Bướm*1,Củ Hành Siêu Nhân*1, nhấn chọn nhận được Lồng Đèn Kéo Quân-Hoàng Kim*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng
  • Mỗi ngày chỉ đổi tối đa 10 lần
 • Thu thập đủ 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân:
  • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu hao Lồng Đèn Ông Sao*1,Lồng Đèn Cá Chép*1,Lồng Đèn Thiên Nga*1,Lồng Đèn Bươm Bướm*1,Củ Hành Siêu Nhân*1, nhấn chọn nhận được Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng
  • Mỗi ngày chỉ đổi tối đa 10 lần.

Giao diện nhiệm vụ Sự kiện

Nhấp vào tab nhiệm vụ Sự Kiện trong bảng nhiệm vụ sẽ có 6 tab con bên trái như sau:

 • Nhận Nến Bạc
 • Quà Củ Hành Đặc Biệt
 • Thiệp Trung Thu Vàng
 • Lồng Đèn Vàng
 • Lồng Đèn Bạc
 • Ghép Tranh Hằng Nga
 • Lồng Đèn Kéo Quân

Nhấp vào tab Lồng Đèn Kéo Quân sẽ hiện ra tất cả các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động Lồng Đèn Kéo Quân bên phải gồm 3 nhiệm vụ:

 • Tiêu hao 1 Lồng Đèn Ông Sao + 1 Lồng Đèn Cá Chép + 1 Lồng Đèn Thiên Nga (Mỗi ngày tối đa 10 lần)
 • Tiêu hao 1 Lồng Đèn Bươm Bướm + 1 Củ Hành Siêu Nhân (Mỗi ngày tối đa 10 lần)
 • Tiêu hao 1 Lồng Đèn Ông Sao + 1 Lồng Đèn Cá Chép + 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Bươm Bướm + 1 Củ Hành Siêu Nhân (Mỗi ngày tối đa 10 lần)

- Các Vật Phẩm Trong Hoạt Động:

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Lồng Đèn Ông Sao Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, 30 ngày Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm vụ Sự kiện. Quà 400 Lồng Đèn Vàng 2
Lồng Đèn Cá Chép Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím 30 ngày

Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm vụ Sự kiện.

Quà 400 Lồng Đèn Bạc 2
Lồng Đèn Thiên Nga Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím 30 ngày

Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm vụ Sự kiện.

- Quà 270 Thiệp Trung Thu Bạc

Lồng Đèn Bươm Bướm Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím 30 ngày Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm vụ Sự kiện.

-Hộp Quà Trung Thu-Ám Kim

Củ Hành Siêu Nhân Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím 60 ngày

Củ Hành Siêu Nhân may mắn tượng trưng cho năm 2016, thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm vụ Sự kiện.

Rương Củ Hành Phát Tài
Lồng Đèn Kéo Quân-Cam Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Cam 30 Ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Lam*5|n
Đá May Mắn*5|n
Thẻ Thủ Hộ*5|n
Ngọc Thân Mật*5|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)*1|n
Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)*1|n
Túi Trang Phục Đổng Quân*1|n

Chân Viêm*Hỷ Khí

Dương Dương (vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1|n
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1|n
Hỷ Khí (Vĩnh viễn)*1|n
Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1|n
Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1|n
Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1|n

Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1

Nhiệm vụ đổi 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga
Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Ám Kim, 30 ngày

Sử dụng mặc định nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Tím*5|n
Ngọc Thân Mật*20|n
Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:|n
Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo*1|n
Tinh Vẫn*Đồ Long Đao*1|n
Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn*1|n
Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích*1|n
Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ*1|n
Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo*1|n
Nộ Hỏa*Thiên Sư*1|nQuỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn)*1|n
Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)*1|n
Định Hải Thần Châm*1|n
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)*1|n
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)*1|n
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)*1|n
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)*1|n
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)*1|n
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)*1|n
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1|n
Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)*1|n
Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)*1|n
Phá Không (Vĩnh Viễn)*1|n
Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)*1|n
Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)*1|n
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)*1|n
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)*1|n
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)*1|n
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)*1|n

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)*1
Nhiệm vụ đổi 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng

1. Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Lồng Đèn Kéo Quân-Cam 30 Ngày 1 Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp Trung Thu Bạc nhận được :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 5 Vĩnh viễn Khóa
2 Đá May Mắn 5 Vĩnh viễn Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ 5 30 ngày Khóa
4 Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Hỷ Khí (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
13 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
14 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Khóa

Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi:

-- Có người chơi nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x):“Chúc mừng <Tên người chơi> đã thu thập đủ 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga nhận được <Tên vật phẩm>“

2. Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Lồng Đèn Kéo Quân-Hoàng Kim 30 Ngày 1 Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp Trung Thu Bạc nhận được :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3 Vĩnh viễn Khóa
1 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh viễn Khóa

•Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3 1 30 Ngày Khóa
15 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
 • Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi:
  • Có người chơi nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x):“Chúc mừng <Tên người chơi> đã thu thập đủ 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân nhận được <Tên vật phẩm>“

3. Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim 30 Ngày 1 Khóa

Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim chứa các vật phẩm sau :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 5 Vĩnh viễn Khóa
1 Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh viễn Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
33 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
 • Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi:
  • Có người chơi nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x):“Chúc mừng <Tên người chơi> đã thu thập đủ 1 Lồng Đèn Ông Sao+ 1 Lồng Đèn Cá Chép+ 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Bươm Bướm+ 1 Củ Hành Siêu Nhân nhận được <Tên vật phẩm>“