Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Lẩu Hải Sản

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/08/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/09/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nộp đủ: 1 Tôm Hùm + 1 Cua Bể + 1 Mực Ống

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Lẩu Hải Sản-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Lẩu Hải Sản-Cam:

  • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ
(30 Ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*5
(vĩnh viễn, khóa)
  • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng
(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh Viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)

Nộp đủ 1 Cá Hồi + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Lẩu Hải Sản-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng Lẩu Hải Sản-Hoàng Kim:

  • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
28
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
  • Lẩu Hải Sản-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 43 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Văn Thái (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Jiraiya (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Nộp đủ: 1 Phô Mai + 1 Xúc Xích + 1 Hải Sản + 1 Gà Nướng + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Lẩu Hải Sản - Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Lẩu Hải Sản-Ám Kim:

  • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
45
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
46
Tích Lũy Hoàn-Tím*5
(vĩnh viễn, khóa)
  • Lẩu Hải Sản-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Toái Thần*Phượng Dực Thiên Tường 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Toái Thần*Phượng Hoàng Cửu Thiên 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Toái Thần*Phong Lâm Thiên Hạ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Toái Thần*Hoàng Huyết Quán Nhật 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Toái Thần*Hoàng Minh Phá Không 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Toái Thần*Hoàng Thiên Kích 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Toái Thần*Kim Loan Ảnh 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Toái Thần*Phụng Vô Tật 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Định Hải Thần Châm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Phượng Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
33 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa