Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ CỦ HÀNH ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/08/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/09/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
01
Quà Củ Hành
Đặc Biệt
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 05 Lọ Gia Vị Vàng
  • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Mở Quà Củ Hành Đặc Biệt ra mặc định nhận được vật phẩm

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(Vĩnh Viên, khóa)
  • Mở Quà Củ Hành Đặc Biệt ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 02 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Hiên Viên*Bạch Long
(Vĩnh viễn)
03 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tử Viêm*U Phụng
(Vĩnh viễn)
04 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Thiên Lôi*Hổ Tôn
(Vĩnh viễn)
05 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Thẻ Tự Chọn Kho Cánh Thú Cưỡi 06 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Tự Chọn Kho Thần Binh 07 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 9999 Củ Khóa 08 1 15 Ngày Khóa
8 Sách Vũ Khí Thần 09 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Hộp Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 10 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời 11 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi 12 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa 13 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Tích Lũy Hoàn-Cam 14 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 888 Củ Khóa 15 1 15 Ngày Khóa
15 333 Củ Khóa 16 1 15 Ngày Khóa
16 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 17 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Đá Tinh Luyện-Vàng 18 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Tích Lũy Hoàn-Tím 19 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Luyện Hóa Tinh Nguyên 20 1 Vĩnh Viễn Khóa
20 Trang Bị Tinh Nguyên 21 3 Vĩnh Viễn Khóa
21 Đá May Mắn 22 3 Vĩnh Viễn Khóa
22 Thẻ Thủ Hộ 23 3 Vĩnh Viễn Khóa
23 Đá Tinh Luyện-Cam 24 5 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1 25 1 Vĩnh Viễn Khóa
25 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 26 1 Vĩnh Viễn Khóa
26 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 27 1 Vĩnh Viễn Khóa
27 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 28 1 Vĩnh Viễn Khóa
28 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5 29 1 Vĩnh Viễn Khóa
29 Thảo Phạt Lệnh 20 5 Vĩnh Viễn Khóa
30 Ngọc Thân Mật 31 5 Vĩnh Viễn Khóa