Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí
Thời gian: 06:00 ngày 25/08/2017 – 23:59 ngày 28/09/2017

Sò Vàng 

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/08/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/09/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Sổ Tay Nấu Ăn Vàng
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Rương Trang Bị Chí Tôn 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
7 Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân*Xi Vưu Cự Chùy (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Tử Diệm Ma Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Sách Phòng Cụ Thần 1 Vĩnh viễn Khóa
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh viễn Khóa
16 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọa Long Khiêu Chiến Lệnh 1 90 Ngày Khóa
21 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
23 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Chìa Trăng (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
26 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
27 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
28 Yêu Tinh Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
34 Nước Mắt Người Cá 1 30 ngày Khóa
35 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Trang Bị Tinh Nguyên 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Đá Tinh Luyện - Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Ngọc Thân Mật 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa