Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sự Kiện Ghép Tranh Hằng Nga

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Đối tượng tham gia: Nhân vật từ Level 2 trở lên

Nguồn tạo ra Hộp Tranh Hằng Nga:

-- Người chơi khi tham gia Bản đồ:

 • Đấu Trường:
  • Tam Quốc Vô Song
  • Tam Quốc Chí
  • Quan Độ 10vs 10
  • Thi Đấu Với Máy 5vs5
  • Củ Hành LoD (5vs5)
  • Củ Hành LoD (10vs10)
  • Củ Hành IMBA
 • Chiến Trường:
  • Đại Loạn Chiến
  • Đối Ẩm Luận Anh Hùng
  • Thánh Móc Đại Chiến
  • Quân Đoàn Xuất Chinh
 • Bản đồ Vượt Ải:
  • Thông Thiên Tháp
  • Bạch Mã Pha Chiến
  • Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ
  • Ô Sào Chiến
  • Phong Ấn Tháp
  • Bạch Lang Sơn Chiến
  • Tào Tháo Mộng Ma
  • Bồng Lai Kiếp-Hãm Trận
  • Huyền Cơ Các
  • Tam Mao Cố Lư
 • Khiêu Chiến BOSS
  • Quản Hợi
  • Trương Giác
  • Viêm Đế
  • Hoa Hùng
  • Đổng Trác
  • Lữ Bố
  • Nghiêm Bạch Hổ
  • Viên Thuật
  • Tử Hoàng
  • Song Hùng
  • Hạ Hầu Đôn
  • Viên Thiệu
  • Ô Hoàn Vương
  • Yêu Tinh
  • Ngọa Long

Điểm B trở lên có 100% nhận được 1 Túi Sự Kiện Tháng 10 -Nhỏ

  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ nhận được:
   • 1 Lồng Đèn Vàng
   • 1 Lồng Đèn Bạc
   • 1 Hộp Tranh Hằng Nga.
   • Quy trình nhận phần thưởng:
    • Người chơi mở Hộp Tranh Hằng Nga ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 vật phẩm: Tranh Hằng Nga 1 - Tranh Hằng Nga 2 - Tranh Hằng Nga 3 - Tranh Hằng Nga 4 - Tranh Hằng Nga 5
    • Thu thập đủ 3 vật phẩm Tranh Hằng Nga 1 – Tranh Hằng Nga 2 - Tranh Hằng Nga 3:
     • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu hao Tranh Hằng Nga 1*1, Tranh Hằng Nga 2*1, Tranh Hằng Nga 3*1 nhấn chọn nhận được Quà Sự Kiện-Sơ*1 nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.
     • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu hao Tranh Hằng Nga 1*1, Tranh Hằng Nga 2*1, Tranh Hằng Nga 3*1, Tranh Hằng Nga 4*1, Nến Bạc*12 nhấn chọn nhận được Quà Sự Kiện-Trung*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng
     • Mỗi ngày chỉ đổi tối đa 10 lần.
    • Thu thập đủ 5 vật phẩm Tranh Hằng Nga 1 - Tranh Hằng Nga 2 - Tranh Hằng Nga 3 - Tranh Hằng Nga 5 + 1 Nến Vàng
     • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu Tranh Hằng Nga 1*1, Tranh Hằng Nga 2*1, Tranh Hằng Nga 3*1, Tranh Hằng Nga 5*1,Nến Vàng*1, nhấn chọn nhận được Quà Sự Kiện-Cao*1” nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng
     • Mỗi ngày chỉ đổi tối đa 10 lần.

Giao diện nhiệm vụ Sự kiện

    • Nhấp vào tab nhiệm vụ Sự Kiện trong bảng nhiệm vụ sẽ có 6 tab con bên trái như sau:
     • Nhận Nến Bạc
     • Quà Củ Hành Đặc Biệt
     • Thiệp Trung Thu Vàng
     • Lồng Đèn Bạc
     • Lồng Đèn Bạc
     • Ghép Tranh Hằng Nga
     • Lồng Đèn Kéo Quân
    • Nhấp vào tab Ghép Tranh Hằng Nga sẽ hiện ra tất cả các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động Ghép Tranh Hằng Ngabên phải gồm 3 nhiệm vụ
     • Tiêu hao 3 vật phẩm: 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 (Mỗi ngày tối đa 10 lần.
     • Tiêu hao 5 vật phẩm: 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 4 + 12 Nến Bạc (Mỗi ngày tối đa 10 lần)
     • Tiêu hao 5 vật phẩm: 1 Tranh Hằng Nga 1 + Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 5 + 1 Nến Vàng (Mỗi ngày tối đa 10 lần)

- Các Vật Phẩm Trong Game:

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Hộp Tranh Hằng Nga Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm:|n
- Tranh Hằng Nga 1*1|n
- Tranh Hằng Nga 2*1|n
- Tranh Hằng Nga 3*1|n
- Tranh Hằng Nga 4*1|n

- Tranh Hằng Nga 5*1

 

-

Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn

- Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ
Tranh Hằng Nga 1 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Thu thập đủ Ghép Tranh Hằng Nga để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện

Hộp Tranh Hằng Nga
Tranh Hằng Nga 2 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Thu thập đủ Ghép Tranh Hằng Nga để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện

Hộp Tranh Hằng Nga
Tranh Hằng Nga 3 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Thu thập đủ Ghép Tranh Hằng Nga để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện

Hộp Tranh Hằng Nga
Tranh Hằng Nga 4 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Thu thập đủ Ghép Tranh Hằng Nga để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện

Hộp Tranh Hằng Nga
Tranh Hằng Nga 5 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Thu thập đủ Ghép Tranh Hằng Nga để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện

Hộp Tranh Hằng Nga
Quà Sự Kiện-Sơ Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím 30 ngày

Mở ra nhận được:|n
Tích Lũy Hoàn-Lục*1|n
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1|n
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1|n

Hấp Dẫn Đơn-Lục *1

 

Nhiệm vụ đổi 1 Tranh Hằng Nga 1+ 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3
Tranh Hằng Nga 7 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím 30 ngày

Mở ra nhận được:|n
Luyện Hóa Tinh Nguyên*1|n
Đá Tinh Luyện-Vàng*1|n
Đá May Mắn*1|n
Thẻ Thủ Hộ*1|n
Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)*1|n
Bạch Kim Chùy (30 ngày)*1|n
Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv3 (7 ngày)*1|n

Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv2 (7

ngày)*1|n
Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày)*1|n
Đá Tinh Luyện-Cam*1|n
Hoàng Kim Chùy (30 ngày) *1|n
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1|n
Tích Lũy Hoàn-Lục*1|n
Thảo Phạt Lệnh*1|n
Thạch Ma Chiến Tướng Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày)*1|n
Thẻ Binh Sĩ*1|n
Thẻ Quân Lương*1|n
Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày)*1|n
Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày)*1|n

Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày)*1

 

Nhiệm vụ đổi 1 Tranh Hằng Nga 1+ 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 4 + 12 Nến Bạc
Quà Sự Kiện-Cao Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím 30 ngày

Mở ra nhận được:|n
Tích Lũy Hoàn-Lam*1|n

Rương Củ Hành Phát Tài*1

 

Nhiệm vụ đổi 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 5 + 1 Nến Vàng

Phần thưởng

1. Hộp Tranh Hằng Nga chứa các vật phẩm sau

•Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây ::

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Tranh Hằng Nga 1 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Tranh Hằng Nga 2 1 Vĩnh viễn Khóa
3 Tranh Hằng Nga 3 1 Vĩnh viễn Khóa
4 Tranh Hằng Nga 4 1 Vĩnh viễn Khóa
5 Tranh Hằng Nga 5 1 Vĩnh viễn Khóa

2. Quà Củ Hành Đặc Biệt chứa các vật phẩm sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Quà Sự Kiện-Sơ 1 Vĩnh viễn Khóa

3. Phần thưởng khi tiêu hao 1 Tranh Hằng Nga 1+ 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 4 + 12 Nến Bạc::

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Quà Sự Kiện-Trung 1 30 Ngày Khóa
 • Quà Sự Kiện-Trung chứa các vật phẩm sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh Viễn Khóa
3 Đá May Mắn 1 Vĩnh Viễn Khóa
4 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh Viễn Khóa
5 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
7 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv3 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv2 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Quà Chọn Khiêu Chiến Miễn Phí Lv1 (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Thạch Ma Chiến Tướng Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
13 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh Viễn Khóa
15 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh Viễn Khóa
17 Thảo Phạt Lệnh 1 15 Ngày Khóa
18 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
19 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
20 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

4. Phần thưởng khi tiêu hao 1 Tranh Hằng Nga 1+ 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 5 + 1 Nến Vàng:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Quà Sự Kiện-Cao 1 30 Ngày Khóa

Quà Sự Kiện-Cao chứa các vật phẩm sau:

SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Rương Củ Hành Phát Tài 1 30 Ngày Khóa