Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sự Kiện Lồng Đèn Bạc

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Nguồn tạo ra Lồng Đèn Bạc:

 • Đấu Trường
  • Tam Quốc Vô Song
  • Tam Quốc Chí
  • Quan Độ 10vs10
  • Thi Đấu Với Máy 5vs5
  • Củ Hành LoD (5vs5)
  • Củ Hành LoD (10vs10)
  • Củ Hành IMBA
 • Chiến Trường:
  • Đại Loạn Chiến
  • Đối Ẩm Luận Anh Hùng
  • Thánh Móc Đại Chiến
  • Quân Đoàn Xuất Chinh
 • Bản đồ Vượt Ải:
  • Thông Thiên Tháp
  • Bạch Mã Pha Chiến
  • Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ
  • Ô Sào Chiến
  • Phong Ấn Tháp
  • Bạch Lang Sơn Chiến
  • Tào Tháo Mộng Ma
  • Bồng Lai Kiếp-Hãm Trận
  • Huyền Cơ Các
  • Tam Mao Cố Lư
 • Khiêu Chiến BOSS
  • Quản Hợi
  • Trương Giác
  • Viêm Đế
  • Hoa Hùng
  • Đổng Trác
  • Lữ Bố
  • Nghiêm Bạch Hổ
  • Viên Thuật
  • Tử Hoàng
  • Song Hùng
  • Hạ Hầu Đôn
  • Viên Thiệu
  • Ô Hoàn Vương
  • Yêu Tinh
  • Ngọa Long

Điểm B trở lên 100% nhận được 1 Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn.

 • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn nhận được:
  • 2 Lồng Đèn Vàng
  • 2 Lồng Đèn Bạc
  • 2 Hộp Tranh Hằng Nga
 • Người chơi khi treo máy:
  • Bản đồ Vượt Ải:
   • Chiến Hoàng Cân
   • Hoàng Cân Xâm Lược
   • Trần Lưu Khởi Binh
   • Tào Tháo Lưu Vong
   • Hổ Lao Quan Chiến
   • Đánh Viên Thuật
   • Giang Đông Chiến
   • Hạ Phì Chiến

Điểm B trở lên có 100% nhận được

 • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ nhận được:
  • 1 Lồng Đèn Vàng
  • 1 Lồng Đèn Bạc
  • 1 Hộp Tranh Hằng Nga.
 • Mua trong IB shop:
  • 1 Lồng Đèn Bạc giá 2 Củ.
 • Quy trình nhận phần thưởng:
  • Nhận Nến Bạc miễn phí tại Nhiệm vụ Sự kiện, mỗi ngày chỉ nhận miễn phí:
   • 10 Nến Bạc.
  • Hoặc mua Nến Bạc trong IB Shop:
   • 1 Nến Bạc giá 4 Củ
  • Sau đó nhấp chuột trái vào Lồng Đèn Bạc chọn sử dụng để nhận phần thưởng.

Công thức ghép:

1 Lồng Đèn Bạc + 1 Nến Vàng= Phần thưởng
(Request chức năng có thể dùng nhiều Lồng Đèn Bạc cùng 1 lúc)

 • Quy trình nhận Lồng Đèn Thiên Nga:
  • Người chơi khi Tích lũy đủ 270 Thiệp Trung Thu Bạc có thể vào Nhiệm vụ Sự kiện:
   • Chọn nhiệm vụ “ Tiêu hao 270 Thiệp Trung Thu Bạc, nhấn chọn nhận được Quà 270 Thiệp Trung Thu Bạc*1”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 270 Thiệp Trung Thu Bạc mất đi. Mở Quà 270 Thiệp Trung Thu Bạc nhận được Lồng Đèn Thiên Nga
   • Chỉ nhận 1 lần duy nhất

Giao Diện Nhiệm Vụ Sự Kiện

Nhấp vào tab nhiệm vụ Sự Kiện trong bảng nhiệm vụ sẽ có 6 tab con bên trái như sau:

 • Nhận Nến Bạc
 • Quà Củ Hành Đặc Biệt
 • Thiệp Trung Thu Vàng
 • Lồng Đèn Vàng
 • Lồng Đèn Bạc
 • Ghép Tranh Hằng Nga

Nhấp vào tab Nhận Nến Bạc sẽ hiện ra tất cả các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động Lồng Đèn Bạc bên phải gồm 2 nhiệm vụ:

 • Nhận miễn phí 10 Nến Bạc (Mỗi ngày tối đa 1 lần)
 • Tiêu hao 270 Thiệp Trung Thu Bạc (1 lần duy nhất)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn Mở ra nhận được:|n Lồng Đèn Vàng*2|n Lồng Đèn Bạc*2|n Hộp Tranh Hằng Nga*2 Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10), Củ Hành IMBA), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng Cấp, Thánh Móc Đại Chiến, Quân Đoàn Xuất Chinh), Bản đồ Vượt Ải (Thông Thiên Tháp, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Huyền Cơ Các, Bạch Lang Sơn Chiến, Tào Tháo Mộng Ma, Bồng Lai Kiếp-Hãm Trận, Linh Tôn Thần Phượng, Tam Mao Cố Lư), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu, Ô Hoàn Vương, Yêu Tinh, Ngọa Long) điểm B trở lên
Túi Sự Kiện Tháng 10 -Nhỏ Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Mở ra nhận được:|n
Lồng Đèn Vàng*1|n
Lồng Đèn Bạc*1|n

Hộp Tranh Hằng Nga*1
Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật, Giang Đông Chiến, Hạ Phì Chiến) điểm B trở lên
Lồng Đèn Bạc Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Sử dụng kết hợp Nến Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Trung Thu Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn sau:|n
Rương Trang Bị Chí Tôn*1|n
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1|n
9999 Củ Khóa*1|n
888 Củ Khóa*1|n
Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (Vĩnh viễn)*1|n
Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn)*1|n
Chân*Xi Vưu Cự Chùy (Vĩnh Viễn)*1|n
Tử Diệm Ma Trảo (Vĩnh viễn)*1|n
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1|n
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*1|n
Sách Vũ Khí Thần*1|n
Sách Phòng Cụ Thần*1|n
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết*1|n
Sách Vũ Khí Truyền Thuyết*1|nĐá Tinh Luyện-Ám Kim*1|n
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1|n
Nước Mắt Người Cá*1|n

-Và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

- Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn
- Túi Sự Kiện Tháng 10 -Nhỏ

-IB shop
Nến Bạc Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím Vĩnh viễn Sử dụng kết hợp với: Lồng Đèn Vàng hoặc ghép với Tranh Hằng Nga 1 + Tranh Hằng Nga 2 + Tranh Hằng Nga 3 + Tranh Hằng Nga 5 để nhận phần thưởng hấp dẫn.

-IB shop

-Nhiệm vụ Sự kiện
Thiệp Trung Thu Bạc Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.|n

Tiêu hao 270 Thiệp Trung Thu Bạc nhận được Quà 270 Thiệp Trung Thu Bạc*
Lồng Đèn Bạc
Quà 270 Thiệp Trung Thu Bạc Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím 30 Ngày

Quà nhận được khi thu thập 270 Thiệp Trung Thu Bạc, sử dụng nhận được: |n
Tích Lũy Hoàn-Lam*3|n

Lồng Đèn Thiên Nga*1
Tiêu hao 270 Thiệp Trung Thu Bạc

Phần thưởng

Mở Lồng Đèn Vàng nhận được các vật phẩm sau:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thiệp Trung Thu Vàng Vĩnh viễn 1 Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 15 ngày 1 Khóa
2 Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
3 Dục Hỏa Cuồng Sư (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
4 Hỏa*Dung Nham Dực (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Miku Tiểu Mỹ Nhân (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
7 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
8 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
9 Bánh Ú Lồng Đèn Thiên Nga Hoàng Kim (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
10 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
11 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
12 Đèn*Bàn Đào (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
13 Binh*Tề Thiên(1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
14 Biến*Cân Đẩu(1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
15 Phù*Mừng Năm (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
16 Bong Bóng Khỉ Con (1 ngày) 1 Ngày 1 Khóa
17 Ánh Quang Đài Đỏ (Sức) (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
18 Thiên Hạ Đệ Nhất (Bài) (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
19 Thiên Hạ Đệ Nhất (Đài) (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
20 Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
21 Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
22 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
23 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
24 Đá Tinh Luyện-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
25 Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
26 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
27 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
28 Đá Tinh Luyện-Lục Vĩnh viễn 1 Khóa
29 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
30 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
31 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 3 Ngày 1 Khóa
32 Hội viên VIP (3 ngày) Vĩnh viễn 1 Khóa
33 Hoa Tươi Vĩnh viễn 1 Khóa
34 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) Vĩnh viễn 1 Khóa
35 Ngọc Trai Lấp Lánh (60 Ngày)  60 Ngày 1 Khóa
36 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) Vĩnh viễn 1 Khóa
37 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 Ngày 1 Khóa
38 Cành Tùng Vĩnh viễn 1 Khóa
39 Da Nhẹ Vĩnh viễn 1 Khóa
40 Ngân Khoáng Thạch Vĩnh viễn 1 Khóa
41 Đồng Khoáng Thạch Vĩnh viễn 1 Khóa
42 Cành Liễu Vĩnh viễn 1 Khóa
43 Da Nhỏ Vĩnh viễn 1 Khóa
44 Trứng Gà Vĩnh viễn 1 Khóa
45 Thẻ Nguyên Bảo Vĩnh viễn 1 Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp Trung Thu Bạc nhận được :

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà 270 Thiệp Trung Thu Bạc 30 Ngày 1 Khóa

Quà 270 Thiệp Trung Thu Bạc chứa các vật phẩm sau:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 3 Khóa
2 Lồng Đèn Thiên Nga 30 ngày 1 Khóa