Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sự Kiện Lồng Đèn Vàng

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Nguồn tạo ra Lồng Đèn Vàng:

 • Đấu Trường
  • Tam Quốc Vô Song
  • Tam Quốc Chí
  • Quan Độ 10vs10
  • Thi Đấu Với Máy 5vs5
  • Củ Hành LoD (5vs5)
  • Củ Hành LoD (10vs10)
  • Củ Hành IMBA
 • Chiến Trường:
  • Đại Loạn Chiến
  • Đối Ẩm Luận Anh Hùng
  • Thánh Móc Đại Chiến
  • Quân Đoàn Xuất Chinh
 • Bản đồ Vượt Ải:
  • Thông Thiên Tháp
  • Bạch Mã Pha Chiến
  • Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ
  • Ô Sào Chiến
  • Phong Ấn Tháp
  • Bạch Lang Sơn Chiến
  • Tào Tháo Mộng Ma
  • Bồng Lai Kiếp-Hãm Trận
  • Huyền Cơ Các
  • Tam Mao Cố Lư
 • Khiêu Chiến BOSS
  • Quản Hợi
  • Trương Giác
  • Viêm Đế
  • Hoa Hùng
  • Đổng Trác
  • Lữ Bố
  • Nghiêm Bạch Hổ
  • Viên Thuật
  • Tử Hoàng
  • Song Hùng
  • Hạ Hầu Đôn
  • Viên Thiệu
  • Ô Hoàn Vương
  • Yêu Tinh
  • Ngọa Long

Điểm B trở lên 100% nhận được 1 Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn.

 • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn nhận được:
  • 2 Lồng Đèn Vàng
  • 2 Lồng Đèn Bạc
  • 2 Hộp Tranh Hằng Nga
 • Người chơi khi treo máy:
  • Bản đồ Vượt Ải:
   • Chiến Hoàng Cân
   • Hoàng Cân Xâm Lược
   • Trần Lưu Khởi Binh
   • Tào Tháo Lưu Vong
   • Hổ Lao Quan Chiến
   • Đánh Viên Thuật
   • Giang Đông Chiến
   • Hạ Phì Chiến

Điểm B trở lên có 100% nhận được

 • Mở Túi Sự Kiện Tháng 10-Nhỏ nhận được:
  • 1 Lồng Đèn Vàng
  • 1 Lồng Đèn Bạc
  • 1 Hộp Tranh Hằng Nga.
 • Mua trong IB shop:
  • 1 Lồng Đèn Vàng giá 2 Củ.
 • Quy trình nhận phần thưởng:
  • Người chơi mua Nến Vàng trong IB Shop.
   • 1 Nến Vàng giá 20 Củ

Công thức ghép:

1 Lồng Đèn Vàng + 1 Nến Vàng= Phần thưởng
(Request chức năng có thể dùng nhiều Lồng Đèn Vàng cùng 1 lúc)

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động, khi đăng nhập lần đầu Tướng Quân cấp 28 (Tiên Nhân) trở lên sẽ được:

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn Mở ra nhận được:|n Lồng Đèn Vàng*2|n Lồng Đèn Bạc*2|n Hộp Tranh Hằng Nga*2 Bản đồ Đấu Trường (Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10), Củ Hành IMBA), Chiến Trường (Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng Cấp, Thánh Móc Đại Chiến, Quân Đoàn Xuất Chinh), Bản đồ Vượt Ải (Thông Thiên Tháp, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Huyền Cơ Các, Bạch Lang Sơn Chiến, Tào Tháo Mộng Ma, Bồng Lai Kiếp-Hãm Trận, Linh Tôn Thần Phượng, Tam Mao Cố Lư), Khiêu Chiến BOSS (Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu, Ô Hoàn Vương, Yêu Tinh, Ngọa Long) điểm B trở lên
Túi Sự Kiện Tháng 10 -Nhỏ Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Mở ra nhận được:|n
Lồng Đèn Vàng*1|n
Lồng Đèn Bạc*1|n

Hộp Tranh Hằng Nga*1
Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật, Giang Đông Chiến, Hạ Phì Chiến) điểm B trở lên
Lồng Đèn Vàng Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím Vĩnh viễn

Sử dụng kết hợp Nến Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Trung Thu Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn sau:|n
Rương Trang Bị Chí Tôn*1|n
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1|n
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1|n
9999 Củ Khóa*1|n
888 Củ Khóa*1|n
Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (Vĩnh viễn)*1|n
Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn)*1|n
Chân*Xi Vưu Cự Chùy (Vĩnh Viễn)*1|n
Tử Diệm Ma Trảo (Vĩnh viễn)*1|n
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1|n
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1|n
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*1|n
Sách Vũ Khí Thần*1|n
Sách Phòng Cụ Thần*1|n
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết*1|n
Sách Vũ Khí Truyền Thuyết*1|nĐá Tinh Luyện-Ám Kim*1|n
Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1|n
Nước Mắt Người Cá*1|n

-Và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

- Túi Sự Kiện Tháng 10-Lớn
- Túi Sự Kiện Tháng 10 -Nhỏ

-IB shop
Nến Vàng Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím Vĩnh viễn Sử dụng kết hợp với: Lồng Đèn Vàng hoặc ghép với Tranh Hằng Nga 1 + Tranh Hằng Nga 2 + Tranh Hằng Nga 3 + Tranh Hằng Nga 5 để nhận phần thưởng hấp dẫn.

Phần thưởng

Mở Lồng Đèn Vàng nhận được các vật phẩm sau:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Thiệp Trung Thu Vàng Vĩnh viễn 1 Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Rương Trang Bị Chí Tôn 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
7 Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân*Xi Vưu Cự Chùy (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Tử Diệm Ma Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Sách Phòng Cụ Thần 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh viễn Khóa
16 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọa Long Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
23 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Chìa Trăng (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
26 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
27 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
28 Yêu Tinh Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
34 Nước Mắt Người Cá 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Trang Bị Tinh Nguyên 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Đá Tinh Luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Ngọc Thân Mật 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa