Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sự Kiện Quà Củ Hành Đặc Biệt

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Quy trình nhận phần thưởng:

 • Tiêu hao 05 Nến Vàng
  • Người chơi có thể vào Nhiệm Vụ Sự kiện: “Tiêu hao Nến Vàng*5, nhấn chọn nhận được Quà Củ Hành Đặc Biệt*1 nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng
  • Mỗi ngày chỉ đổi tối đa 10 lần.

Giao diện nhiệm vụ Sự kiện

 • Nhấp vào tab nhiệm vụ Sự Kiện trong bảng nhiệm vụ sẽ có 6 tab con bên trái như sau
  • Nhận Nến Bạc
  • Quà Củ Hành Đặc Biệt
  • Thiệp Trung Thu Vàng
  • Lồng đèn vàng
  • Lồng Đèn Bạc
  • Ghép Tranh Hằng Nga
  • Lồng Đèn Kéo Quân
 • Nhấp vào tab Quà Củ Hành Đặc Biệt sẽ hiện ra tất cả các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động Quà Củ Hành Đặc Biệt bên phải gồm 1 nhiệm vụ:
  • Tiêu hao 05 Nến Vàng (Mỗi ngày tối đa 10 lần).

-Các vật phẩm trong game

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Nến Vàng Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Tím Vĩnh viễn Sử dụng kết hợp với: Lồng Đèn Vàng hoặc ghép với Tranh Hằng Nga 1 + Tranh Hằng Nga 2 + Tranh Hằng Nga 3 + Tranh Hằng Nga 5 để nhận phần thưởng hấp dẫn. - IB shop
Quà Củ Hành Đặc Biệt Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất : Hoàng Kim 30 Ngày

Sử dụng mặc định nhận được phần thưởng sau:|n
Tích Lũy Hoàn Lam*1|n
Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 trong những phần thưởng hấp dẫn sau:|n
Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn)*1|n
Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn)*1|n
Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn)*1|n
Thiên Lôi*Hổ Tôn (Vĩnh viễn)*1|n
Thẻ Tự Chọn Kho Cánh Thú Cưỡi*1|n
Thẻ Tự Chọn Kho Thần Binh*1|n
9999 Củ Khóa*1|n
Sách Vũ Khí Thần*1|n
Sách Phòng Cụ Thần*1|n
Hộp Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*1|n
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*1|n
Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời*1|n
Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi*1|n
Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa*1|n
Bách Luyện Phong Thần Thạch*1|n
Bồng Lai Tiên Linh*1|n
Bồng Lai Tiên Khí*1|n
Đá Toái Thần|n
Anh Hồn Thạch*1|n
Tích Lũy Hoàn-Cam*1|n
888 Củ Khóa*1|n
Đá Tinh Luyện-Ám Kim*1|n
Đá Tinh Luyện-Vàng*3|n
Đá May Mắn*3|n

Thẻ Thủ Hộ*3|n

Tích Lũy Hoàn-Tím*1|n
Đá Tinh Luyện-Cam*3|n
Luyện Hóa Tinh Nguyên*1|n
Trang Bị Tinh Nguyên*3|n
Thảo Phạt Lệnh*5

Ngọc Thân Mật*5
- Nến Vàng

Phần thưởng

1. Phần thưởng khi tiêu hao 5 Nến Vàng::

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà Củ Hành Đặc Biệt 30 Ngày 1 Khóa

Quà Củ Hành Đặc Biệt chứa các vật phẩm sau:

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
 • Ngẫu nhiên được 1 trong những vật phẩm sau đây :
SttPhần thưởngSố LượngThời HạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tử Viêm*U Phụng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Thiên Lôi*Hổ Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Thẻ Tự Chọn Kho Cánh Thú Cưỡi 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Tự Chọn Kho Thần Binh 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
8 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Sách Phòng Cụ Thần 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Hộp Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh Viễn Khóa
11 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
16 Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Bách Luyện Phong Thần Thạch 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Bồng Lai Tiên Linh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Bồng Lai Tiên Khí 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Đá Toái Thần 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Anh Hồn Thạch 1 Vĩnh Viễn Khóa
22 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Đá Tinh Luyện-Vàng 3 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Vĩnh Viễn Khóa
26 Trang Bị Tinh Nguyên 3 Vĩnh Viễn Khóa
27 Đá May Mắn 3 Vĩnh Viễn Khóa
28 Thẻ Thủ Hộ 3 Vĩnh Viễn Khóa
29 Đá Tinh Luyện-Cam 3 Vĩnh Viễn Khóa
30 Thảo Phạt Lệnh 5 14 Ngày Khóa
31 Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
 • Các Thông báo sẽ chạy trên màn hình khi
  • Có người chơi nhận được các vật phẩm có Thông báo (đánh dấu x):“Chúc mừng <Tên người chơi> đã thu thập đủ 5 Nến Vàng nhận được <Tên vật phẩm>“