Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Sự Kiện Thu Thập Lồng Đèn Vàng

06:00 ngày 29/09/2017 – 23:59 ngày 26/10/2017

Đối tượng tham gia: Nhân vật từ Level 2 trở lên

Nguồn tạo ra Lồng Đèn Vàng:

 • Người chơi khi thu thập đủ 400 Lồng Đèn Vàng:
  • Có thể có thể vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng nhận thưởng”trong Nhiệm Vụ Sự kiện để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Vàng bị mất đi
  • Chỉ nhận được 1 lần.
 • Người chơi tiếp tục thu thập đủ 400 Lồng Đèn Vàng và 1 Lồng Đèn Tròn:
  • Đại Loạn Chiến
  • Đối Ẩm Luận Anh Hùng
  • Thánh Móc Đại Chiến
  • Quân Đoàn Xuất Chinh
 • Bản đồ Vượt Ải:
  • Có thể có thể vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng và 1 Lồng Đèn Tròn nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Sự kiện để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Lồng Đèn Vàng và 1 Lồng Đèn Tròn bị mất đi.
  • Chỉ nhận được 1 lần
 • Nguồn tạo ra Lồng Đèn Tròn:
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Sự kiện người chơi nhận được Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1, sử dụng nhận được Lồng Đèn Tròn

Giao diện nhiệm vụ Sự kiện

 • Nhấp vào tab nhiệm vụ Sự Kiện trong bảng nhiệm vụ sẽ có 6 tab con bên trái như sau:
  • Nhận Nến Bạc
  • Quà Củ Hành Đặc Biệt
  • Thiệp Trung Thu Vàng
  • Lồng Đèn Vàng
  • Lồng Đèn Bạc
  • Ghép Tranh Hằng Nga
  • Lồng Đèn Kéo Quân
 • Nhấp vào tab Lồng Đèn Vàng sẽ hiện ra tất cả các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động Thu Thập Lồng Đèn Vàng bên phải gồm 2 nhiệm vụ
  • Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng (1 lần duy nhất)
  • Tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng + 1 Lồng Đèn Tròn (1 lần duy nhất)

- Các Vật Phẩm Trong Game:

Vật phẩmTính chấtThời hạnMiêu TảNguồn
Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím 30 Ngày

Quà nhận được khi thu thập 400 Lồng Đèn Vàng, sử dụng nhận được:|n
Tích Lũy Hoàn-Lục*8|n
Thần Thú Kỳ Lân (7 ngày)*1|n
Đại Thiên Sứ Chân Thành (7 ngày)*1|n

Lồng Đèn Tròn*1
Nhiệm vụ Thu Thập 400 Lồng Đèn Vàng
Lồng Đèn Tròn Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím V30 Ngày

Sử dụng kết hợp với 400 Lồng Đèn Vàng trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Quà 400 Lồng Đèn Vàng 2

Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1
Quà 400 Lồng Đèn Vàng 2 Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím 30 Ngày

Quà nhận được khi thu thập 400 Lồng Đèn Vàng và Lồng Đèn Tròn, sử dụng nhận được:|n
Tích Lũy Hoàn-Lục*16|n
Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày)*1|n
Thiên Sứ Gãy Cánh (7 ngày)*1|n

Lồng Đèn Ông Sao*1

-Nhiệm vụ Thu Thập 400 Lồng Đèn Vàng + Lồng Đèn Tròn

Phần thưởng

1. Phần thưởng khi tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng::

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1 30 Ngày 1 Khóa
 • Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1 chứa các vật phẩm sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lục 8 Vĩnh viễn Khóa
2 Lồng Đèn Tròn 1 30 ngày Khóa
3 Thần Thú Kỳ Lân (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Đại Thiên Sứ Chân Thành (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

2. Phần thưởng khi tiêu hao 400 Lồng Đèn Vàng và 1 Lồng Đèn Tròn::

Mặc Định:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Quà 400 Lồng Đèn Vàng 2 30 Ngày 1 Khóa
 • Quà 400 Lồng Đèn Vàng 1 chứa các vật phẩm sau:

SttPhần thưởngThời hạnSố lượngTính chất
1 Tích Lũy Hoàn-Lục 16 Vĩnh viễn Khóa
2 Lồng Đèn Ông Sao 1 30 ngày Khóa
3 Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
4 Thiên Sứ Gãy Cánh (7 ngày) 1 7 ngày Khóa