Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬPSò Bạc

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/08/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/09/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Phần thưởng khi tiêu hao 400Sò Bạc nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400Sò Bạc 1
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400Sò Bạc 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục
(30 ngày, khóa)
02
Ghẹ
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hỏa Vân Hạc
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Medusa Ngưng Thị
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400Sò Bạc + 1 Diều Cá Chép nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400Sò Bạc 2
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400Sò Bạc 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục
(30 ngày, khóa)
03
Cua Bể
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thiên Sứ Gãy Cánh
(7 ngày, khóa)