Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP Sổ Tay Nấu Ăn Vàng

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/08/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/09/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Sổ Tay Nấu Ăn Vàng
 • Nguồn gốc: Vỏ Sò Vàng
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.

   Thu Thập Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được các Súp Hải Sản

 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Trắng
 • Nguồn gốc:Nhiệm vụ Tích lũy 10 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận thưởng
 • Công dụng:

  Sử dụng mặc định nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Lam*1
  Túi Đá Quý*1
  Ngọc Thân Mật*5

  Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:
  Hỏa Thần Miêu*1
  Lôi Công Miêu*1
  Thủy Linh Miêu*1
  Tâm Phật Miêu*1
  U Linh Miêu*1
  Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết
  Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*1
  Trang Bị Tinh Nguyên-Cao*1

  Trang Bị Tinh Nguyên*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Lục
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Tích lũy 100 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Sử dụng mặc định nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Lam*2
  Thẻ Kho Báu Viêm Đế*2
  Bao Củ Hành-Cam 1*2
  Ngọc Thân Mật*10
  Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:
  Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)*1
  Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1
  Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1
  Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1
  Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
  Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)*1
  Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)*1
  Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Lam
 • Nguồn gốc:Nhiệm vụ Tích lũy 200 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Sử dụng mặc định nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Tím*1
  Bao Củ Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2*2
  Bao Củ Hành-Cam 2*3
  Ngọc Thân Mật*10
  Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:
  Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
  Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
  Sách Phòng Cụ Thần
  Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)*1
  Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn)*1
  Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)*1
  Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)*1
  Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)*1
  Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn)*1
  Phá Phong (Vĩnh Viễn)*1
  Nhược Hồn (Vĩnh Viễn)*1
  Dạ Nha (Vĩnh Viễn)*1
  Điện Phệ (Vĩnh Viễn)*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Tím
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Tích lũy 400 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Sử dụng mặc định nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Tím*2
  Bao Củ Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3*5
  Bao Củ Hành-Cam 3*5
  Ngọc Thân Mật*20
  Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:
  Thanh Long (Vĩnh viễn)*1
  Chu Tước (Vĩnh viễn)*1
  Bạch Hổ (Vĩnh viễn)*1
  Huyền Vũ (Vĩnh viễn)*1
  Sách Vũ Khí Thần*1
  Hán Thiên Chước Địa (Vĩnh viễn)*1
  Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)*1
  Thiên Mệnh Hồn Bào (Vĩnh Viễn)*1
  Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên*1
  Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn*1
  Đổng Quân*Hắc Ám Giáp*1
  Đổng Quân*Dị Ma Thủ*1
  Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa*1
  Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Tích lũy 600 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Sử dụng mặc định nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Tím*5
  Đá May Mắn*10
  Thẻ Thủ Hộ*10
  Thẻ Kho Báu Lữ Bố*5
  Ngọc Thân Mật*20
  Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:
  Thiên Chu Huyền Minh Kiếm*1
  Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)*1
  Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn (Vĩnh viễn)*1
  Hồng Hoang*Phá Toái Kích (Vĩnh viễn)*1
  Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm (Vĩnh viễn)*1
  Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv2*1
  Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn)*1
  Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)*1
  Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)*1
  Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)*1
  Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)*1
  Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1
  Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
  Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
  Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
  Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc:Nhiệm vụ Tích lũy 800 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Sử dụng mặc định nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Tím*10
  Đá May Mắn*15
  Thẻ Thủ Hộ*15
  Thẻ Kho Báu Tử Hoàng*5
  Ngọc Thân Mật*20
  Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:
  Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)*1
  Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)*1
  Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)*1
  Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)*1
  Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)*1
  Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)*1
  Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)*1
  Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)*1
  Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn)*1
  Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)*1
  Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn)*1
  Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)*1
  Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)*1
  Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3*1
  Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)*1
  Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)*1
  Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)*1
  Văn Thái (Vĩnh viễn)*1
  Jiraiya (Vĩnh viễn)*1
  Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn)*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Nhiệm vụ Tích lũy 1000 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Sử dụng mặc định nhận được:
  Diều Phượng Hoàng*1
  Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9*1
  Tích Lũy Hoàn-Cam*3
  Đá Tinh Luyện-Ám Kim*10
  Đá May Mắn*20
  Thẻ Thủ Hộ*20
  Thẻ Kho Báu Yêu Hồ*5
  Thẻ Kho Báu Hán Lăng*5
  Thẻ Kho Báu Quan Độ*5
  Ngọc Thân Mật*20
  Sử dụng có thể nhận được những vật phẩm hấp dẫn:
  Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo*1
  Toái Thần*Phượng Dực Thiên Tường*1
  Toái Thần*Phượng Hoàng Cửu Thiên*1
  Toái Thần*Phong Lâm Thiên Hạ*1
  Toái Thần*Hoàng Huyết Quán Nhật*1
  Toái Thần*Hoàng Minh Phá Không*1
  Nộ Hỏa*Thiên Sư*1
  Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn)*1
  Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)*1
  Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)*1
  Định Hải Thần Châm*1
  Toái Thần*Hoàng Thiên Kích*1
  Toái Thần*Kim Loan Ảnh*1
  Toái Thần*Phụng Vô Tật*1
  Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng*1
  Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết*1
  Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)*1
  Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)*1
  Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)*1
  Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)*1
  Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)*1
  Dục Hỏa Phượng Hoàng*1
  Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh*1
  Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)*1
  Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)*1
  Phá Không (Vĩnh Viễn)*1
  Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)*1
  Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)*1
  Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)*1
  Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)*1
  Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)*1
  Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)*1
  Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9
 • Nguồn gốc: Súp Hải Sản-Ám Kim.
 • Công dụng: Người sở hữu Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 có thể tiếp tục tham gia hoạt động Tích Lũy Sổ Tay Nấu Ăn Vàng một lần nữa từ Nhiệm Vụ Sự kiện
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy đủ 10 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Trắng
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Hỏa Thần Miêu (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Công Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thủy Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tâm Phật Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
U Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 1 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên 1 Vĩnh Viễn Khóa

Lần 1: Tích lũy đủ 100 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Lục
(30 ngày, khóa
Mở Rương Chiến Công-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
SttTên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
3 Bao Củ Hành-Cam 3 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Sách Vũ Khí Truyền Thuyết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Lần 1: Tích lũy đủ 200 Sổ Tay Nấu Ăn Vàngnhận được:

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Lam
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 2 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Cam 4 3 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Sách Phòng Cụ Thần (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phá Phong (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhược Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dạ Nha (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Điện Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Lần 1: Tích lũy đủ 400 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Chắc chắn nhận được  vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Tím
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 5 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Thanh Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chu Tước (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Bạch Hổ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Huyền Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Sách Vũ Khí Thần (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Thủ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Lần 1: Tích lũy đủ 600 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 5 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Thiên Chu Huyền Minh Kiếm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hồng Hoang*Phá Toái Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv2 (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Lần 1: Tích lũy đủ 800 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3 (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Văn Thái (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Jiraiya (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Lần 1: Tiêu hao 1000 Sổ Tay Nấu Ăn Vàngnhận được:

Lần 2: Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 + 1000 Sổ Tay Nấu Ăn Vàng nhận được:

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Súp Hải Sản-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 9 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Cá Hồi 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Hán Lăng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Quan Độ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Toái Thần*Phượng Dực Thiên Tường 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Toái Thần*Phượng Hoàng Cửu Thiên 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Toái Thần*Phong Lâm Thiên Hạ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Toái Thần*Hoàng Huyết Quán Nhật 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Toái Thần*Hoàng Minh Phá Không 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Toái Thần*Hoàng Thiên Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Toái Thần*Kim Loan Ảnh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Toái Thần*Phụng Vô Tật 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
33 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa