Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP Sò Vàng

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/08/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/09/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nộp 400 Sò Vàng nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Sò Vàng
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Sò Vàng 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tôm Sú*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Băng Nhẫn Báo*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lá Vàng Tĩnh Mặc*1
(7 ngày, khóa)

Nộp 400 Sò Vàng + 1 Hành Tây nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Sò Vàng 2
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Sò Vàng 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tôm Hùm
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Gai Hỏa Không *1
(7 ngày, khóa)

3Q Củ Hành
Hồn Quy Vũ

*1
(7 ngày, khóa)