Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: THU THẬP QUÀ TRI ÂN

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 24/10/2014 đến 6h00 ngày 28/11/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 11 - Tôn Sư Trọng Đạo

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm: Thiệp Chúc Mừng, Rượu Vang, Giỏ Trái Cây, Bó Hoa Tươi , Củ Hành Song Ngư.

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Thiệp Chúc Mừng + 1 Rượu Vang + 1 Giỏ Trái Cây + 1 Bó Hoa Tươi + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Hộp Quà Tri Ân-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Hộp Quà Tri Ân-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Hộp Quà Tri Ân-Ám Kim
Hình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú

1x Túi Trang Bị Bạch Hổ (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Chú*Kim Quang Thiểm(Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Quỷ Mã Thần Tích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Long Cốt*Phá Thiên Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Lục Thần Bút (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát(vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Tử Kim Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Quân*Tử Lang Nha (vĩnh viễn, không khóa)
 

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Bó Hoa Tươi + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Hộp Quà Tri Ân-Hoàng Kim   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Hộp Quà Tri Ân-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Hộp Quà Tri Ân-Hoàng Kim

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phần Thần*Phệ Cốt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Linh Uy Thần Hựu (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ma Tuyền Linh Thạch Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Thú Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Thái Thú (vĩnh viễn, không khóa)

1x U Hồn Liêm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tử Thần (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Châu Mục (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tê Giác Đáng Sợ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (vĩnh viễn, không khóa)

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Thiệp Chúc Mừng + 1 Rượu Vang + 1 Giỏ Trái Cây

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Hộp Quà Tri Ân-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Hộp Quà Tri Ân-Cam
100% nhận được từ Hộp Quà Tri Ân-Cam

1x Túi Đá Quý (vĩnh viễn, không khóa)

5x Hấp Dẫn Đơn-Lam (vĩnh viễn, khóa)

5x Tích Lũy Hoàn-Lục (vĩnh viễn, khóa)

5x Kinh Nghiệm Hoàn-Lam (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được từ Hộp Quà Tri Ân-Cam

1x Gấu Trúc Béo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điện Nhẫn (vĩnh viễn, khóa)

1x Phá Phong (vĩnh viễn, khóa)

1x Nhược Hồn (vĩnh viễn, khóa)

1x Dạ Nha (vĩnh viễn, khóa)

1x Điện Phệ (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn, khóa)

1xHoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn, khóa)

1xHoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn, khóa)
 

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Thiệp Chúc Mừng

- Có từ nhiệm vụ đổi 400 Trang Giấy Bạc + 1 Vải Lụa

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Rượu Vang

- Có từ nhiệm vụ đổi 400 Trang Giấy Vàng + 1 Sổ Tay trong hoạt động Thu Thập Trang Giấy Vàng.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Giỏ Trái Cây

- Có từ nhiệm vụ đổi 300 Quyển Sách Bạc trong hoạt động 3 - Trang Giấy Bạc

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Bó Hoa Tươi

- Có từ hoạt động Thu Thập Quyển Sách Vàng

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Hộp Quà Tri Ân-Cam

- Có từ nhiệm vụ đổi 1 Thiệp Chúc Mừng + 1 Rượu Vang + 1 Giỏ Trái Cây

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Hộp Quà Tri Ân-Hoàng Kim

- Có từ nhiệm vụ nộp đủ 1 Bó Hoa Tươi + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Hộp Quà Tri Ân-Ám Kim

- Có từ nhiệm vụ nộp đủ: 1 Thiệp Chúc Mừng + 1 Rượu Vang + 1 Giỏ Trái Cây + 1 Bó Hoa Tươi + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Hình ảnh phần thưởng

Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)

Bộ Trang Bị Chư Hầu

Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn)

Gấu Trúc Nhào Lộn (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

Chước Viêm*Long Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

Long Ảnh Kiếm*Bá Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Long Cốt*Phá Thiên Kích (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu*Si Hồn Cung (Vĩnh viễn)

Sí Viêm*Phá Thiên Trảo (Vĩnh viễn)

Lục Vĩ Ngọc Diện (Vĩnh viễn)

Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Tê Giác Đáng Sợ (Vĩnh viễn)

Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (Vĩnh Viễn)

Tử Thần (Vĩnh viễn)

U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Hàn Băng Kiếm (Vĩnh Viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)