Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: THU THẬP TRANG GIẤY BẠC

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 24/10/2014 đến 6h00 ngày 28/11/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Tham gia hoạt động Trang Giấy Bạc, nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Phần thưởng khi tiêu hao 400Trang Giấy Bạc nhận được

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Trang Giấy Bạc nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400Trang Giấy Bạc bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
7.500 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Vải Lụa (30 ngày, khóa)
 
1x Phục Ma Thú (7 ngày, khóa)
 
1x Lam Nguyệt Dực ( (7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi đổi 400Trang Giấy Bạc + 1 Vải Lụa

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400Trang Giấy Bạc+ 1 Vải Lụa” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Trang Giấy Bạc + 1 Vải Lụa bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
15.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Thiệp Chúc Mừng  (30 ngày, khóa)
 
1x Chư Cát Thần Vũ (7 ngày, khóa)
 
1x Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày, khóa)

Hình ảnh phần thưởng

Lam Nguyệt Dực