Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: THU THẬP TRANG GIẤY VÀNG

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 24/10/2014 đến 6h00 ngày 28/11/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Tham gia hoạt động Thu Thập Trang Giấy Vàng và nhận thưởng theo các mốc tích lũy được.

Tiêu hao 400 Trang Giấy Vàng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Trang Giấy Vàng ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Trang Giấy Vàng bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
8.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Sổ Tay (30 ngày, khóa)
 
1x Cửu Sắc Lộc (7 ngày, khóa)
 
1x Tam Giác Dực Tinh Chế ( (7 ngày, khóa)

Tiêu hao 400 Trang Giấy Vàng + 1 Sổ Tay nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Trang Giấy Vàng + 1 Sổ Tay” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Trang Giấy Vàng + 1 Sổ Tay bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
16.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Rượu Vang (30 ngày, khóa)
 
1x Phi Hồng Vũ (7 ngày, khóa)
 
1x Ngưu Khí Xung Vân Thiên II ( (7 ngày, khóa)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn nhận được: 2 Trang Giấy Vàng, 2 Trang Giấy Bạc, 2 Hộp Tranh Thư Pháp.

2  
Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ nhận được: 1 Trang Giấy Vàng, 1 Trang Giấy Bạc, 1 Hộp Tranh Thư Pháp.

3  
Trang Giấy Vàng

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Bút Lông Bạc

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Quyển Sách Vàng

- Nhận được từ hoạt động Trang Giấy Vàng.

Hình ảnh phần thưởng

Phi Hồng Vũ

Ngưu Khí Xung Vân Thiên II