Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: TRANG GIẤY BẠC

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 24/10/2014 đến 6h00 ngày 28/11/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Thu thập Trang Giấy Bạc Bút Lông Bạc nhận thưởng theo công thức bên dưới..

Công thức nhận thưởng
1 Trang Giấy Bạc + 1 Bút Lông Bạc = Phần thưởng
(*) Sau 6h00 ngày 28/11/2014 sẽ không thể sử dụng Bút Lông Bạc kết hợp với Trang Giấy Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Trang Giấy Bạc
Hình ảnh

Quyển Sách Bạc (30 ngày, khóa) 
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
Hình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú

Băng Tuyết Thán +10 (7 ngày, khóa)

Lãng Mạn (30 ngày, khóa)

Gai Hỏa Long (30 ngày, khóa)

Quái Thú Long Long (30 ngày, khóa)

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (14 ngày, khóa)

Thiên Phú Đơn (Vĩnh viễn, khóa)

Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày, khóa)

Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày, khóa)

Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày, khóa)

Cúc Hoa Tiên Tử (Đài) (30 ngày, khóa)

Bộ Uyển Quan Ấn (7 ngày, khóa)

Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lam (Vĩnh viễn, khóa)

Loa Nhỏ- Vàng (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lục (Vĩnh viễn, khóa)

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày, khóa)

Kính Phóng To-Siêu (3 ngày, khóa)

Kính Thu Nhỏ (3 ngày, khóa)

Hội viên VIP (3 ngày) (Vĩnh viễn, khóa)

Hoa Tươi (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn) (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Trắng (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) (Vĩnh Viễn, khóa)

Thẻ Ta Là Xe Tăng (Vĩnh viễn, khóa)

Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày, khóa)

Cành Tùng (Vĩnh viễn, khóa)

Da Nhẹ (Vĩnh viễn, khóa)

Ngân Khoáng Thạch (Vĩnh viễn, khóa)

Đồng Khoáng Thạch (Vĩnh viễn, khóa)

Cành Liễu (Vĩnh viễn, khóa)

Da Nhỏ (Vĩnh viễn, khóa)

Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng (Vĩnh viễn, khóa)

Trứng Gà (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Nguyên Bảo (Vĩnh viễn, khóa)
   
Phần thưởng tiêu hao 300 Quyển Sách Bạc nhận được Giỏ Trái Cây

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 300 Quyển Sách Bạc sẽ nhận được 1 Giỏ Trái Cây - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Giỏ Trái Cây   1 30 ngày Khóa

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn nhận được: 2 Trang Giấy Vàng, 2 Trang Giấy Bạc, 2 Hộp Tranh Thư Pháp.

2  
Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh.

- Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ nhận được: 1 Trang Giấy Vàng, 1 Trang Giấy Bạc, 1 Hộp Tranh Thư Pháp.

3  
Trang Giấy Bạc

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Bút Lông Bạc

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 4 Củ.

5  
Giỏ Trái Cây

- Nhận được từ hoạt động đổi 300 Quyển Sách Bạc.

(*) Sau 6h00 ngày 24/10/2014 sẽ không thể sử dụng Bút Lông Bạc kết hợp với Trang Giấy Bạc để nhận thưởng.

Hình ảnh phần thưởng

Băng Tuyết Thán +10

Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam)