Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: TRANG GIẤY VÀNG

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 24/10/2014 đến 6h00 ngày 28/11/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Thu thập Trang Giấy Vàng Bút Lông Vàng nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Trang Giấy Vàng + 1 Bút Lông Vàng = Phần thưởng
(*) Sau 6h00 ngày 28/11/2014 sẽ không thể sử dụng Bút Lông Vàng kết hợp với Trang Giấy Vàng để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới

1x Tích Lũy Hoàn-Trắng (vĩnh viễn, khóa)

1x Quyển Sách Vàng (30 ngày, khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên
Người chơi ngẫu nhiên nhận 01 phần thưởng bên dưới

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Loan Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi La Sinh Ngự Ma (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hồn Quy Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Ngư-Đỏ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Đình Phong Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thương Long Thuẫn Phủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điện Quang Thần Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Long Khô Cốt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bí Thiểm Vô Song (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điêu Thuyền Quan Ấn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Thái Thú (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Kho Báu Tử Hoàng (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Lữ Bố (vĩnh viễn, khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Vàng (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày, không khóa)

1x Thẻ Kho Báu Quần Hùng (vĩnh viễn, khóa)

1x Bạch Kim Chùy (7 ngày, khóa)

1x Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ (vĩnh viễn, khóa)

1x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác (vĩnh viễn, khóa)

1x Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 (vĩnh viễn, khóa)

1x Đá tinh luyện-Cam (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Gấm Hỏa(vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Gấm Kim (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đá May Mắn (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Đá Quý (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (vĩnh viễn, khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (14 ngày, khóa)

1x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lệnh Bài Thần Binh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bao Củ Hành-Cam 3 (vĩnh viễn, khóa)

1x Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lục (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Lam (vĩnh viễn, khóa)

2x Hoa Tươi (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Binh Sĩ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Quân Lương (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) (vĩnh viễn, khóa)
   
Các phần thưởng nhận được khi mở La Sinh Ngự Ma  
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 La Sinh Ngự Ma Khải (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
2 La Sinh Ngự Ma Thủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn KKhóa
3 La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
4 La Sinh Ngự Ma Đai (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn nhận được: 2 Trang Giấy Vàng, 2 Trang Giấy Bạc, 2 Hộp Tranh Thư Pháp.

2  
Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ nhận được: 1 Trang Giấy Vàng, 1 Trang Giấy Bạc, 1 Hộp Tranh Thư Pháp.

3  
Trang Giấy Vàng

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Bút Lông Vàng

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Quyển Sách Vàng

- Nhận được từ hoạt động Trang Giấy Vàng.

Hình ảnh phần thưởng

Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn)

Hồn Quy Vũ (Vĩnh viễn)

Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn)

Phần thưởng có trong Túi La Sinh Ngự Ma

La Sinh Ngự Ma Khải (Vĩnh viễn)

La Sinh Ngự Ma Thủ (Vĩnh viễn)

La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Sinh Ngự Ma Chiến Đai (Vĩnh viễn)

Túi Trang Phục Đổng Quân

Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)

Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)

Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)

Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)

Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)

Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)