Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 7: BÀN TIỆC THỊNH SOẠN

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 28/11/2014 đến 6h00 ngày 26/12/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 12 - Mừng Sinh Nhật 3Q Củ Hành

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm: 1 Gà Nướng + 1 Heo Sữa Quay + 1 Rượu Sâm Panh + 1 Lẩu Hành + 1 Củ Hành Song Ngư.

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Gà Nướng + 1 Heo Sữa Quay + 1 Rượu Sâm Panh + 1 Lẩu Hành + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Ám Kim
Hình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú

1x Túi Trang Bị Bạch Hổ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chí Tôn Ma Tê (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Điệp Phiên Phiên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim*Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điệp Vĩ Đào Đào (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Băng (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phệ Linh Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Liệt Không Chu Tước Trảo(vĩnh viễn, không khóa)

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Lẩu Hành + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Hoàng Kim   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Hoàng Kim

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hán Thiên Chước Địa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Sách Vũ Khí Thần(vĩnh viễn, không khóa)

1x Hủy Thiên Diệt Địa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thế Thần Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi La Sinh Ngự Ma(vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Châu Mục (vĩnh viễn, không khóa)

1x Huyền Băng Thần Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Vân Lộc (vĩnh viễn, không khóa)

Phần thưởng khi nộp đủ 1 Gà Nướng + 1 Heo Sữa Quay + 1 Rượu Sâm Panh

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Cam
100% nhận được từ Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Cam

1x Túi Đá Quý (vĩnh viễn, không khóa)

5x Hấp Dẫn Đơn-Lam (vĩnh viễn, khóa)

5x Tích Lũy Hoàn-Lục (vĩnh viễn, khóa)

5x Kinh Nghiệm Hoàn-Lam (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được từ Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Cam

1x Băng Phong Long Tích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Trứng Thú Cưng Người Tuyết (vĩnh viễn, khóa)

1x Điện Nhẫn (vĩnh viễn, khóa)

1x Phá Phong (vĩnh viễn, khóa)

1x Nhược Hồn (vĩnh viễn, khóa)

1x Dạ Nha (vĩnh viễn, khóa)

1x Điện Phệ (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn, khóa)

1xHoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn, khóa)

1xHoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn, khóa)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Gà Nướng

- Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Sinh Nhật Thường + 1 Cháo Bào Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Heo Sữa Quay

- Nhiệm vụ đổi 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt + 1 Súp Vi Cá.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Rượu Sâm Panh

- Nhiệm vụ đổi 300 Thiệp Mừng Sinh Nhật Thường.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Lẩu Hành

- Pháo Hoa Sinh Nhật-Ám Kim.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Cam

- Nhiệm vụ đổi 1 Gà Nướng + 1 Heo Sữa Quay + 1 Rượu Sâm Panh.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Hoàng Kim

- Nhiệm vụ đổi 1 Lẩu Hành + 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Bàn Tiệc Thịnh Soạn-Ám Kim

- Nhiệm vụ đổi 1 Gà Nướng + 1 Heo Sữa Quay + 1 Rượu Sâm Panh + 1 Lẩu Hành.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Hình ảnh phần thưởng

Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Hàn Băng (Vĩnh viễn)

Băng Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

Trứng Thú Cưng Người Tuyết

Người Tuyết (Vĩnh viễn)

Người Tuyết Năm Mới (Vĩnh viễn)

Bộ Trang Bị Chư Hầu

Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)

Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)