Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 6: MỪNG SINH NHẬT 3Q CỦ HÀNH

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 28/11/2014 đến 6h00 ngày 26/12/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Bước 1: Người chơi thu thập Bao Củ Hành Sinh Nhật có từ Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn và Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ.

- Bước 2: Mở Bao Củ Hành Sinh Nhật ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau: MỪNG, SINH, NHẬT, 3Q, CỦ HÀNH.

Phần thưởng khi nộp đủ 1 [Mừng] + 1 [Sinh] + 1 [Nhật]

- Mỗi ngày nhận tối đa 10 lần.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bao Củ Hành Phát Tài 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bao Củ Hành Phát Tài
 
1x Tích Lũy Hoàn-Lục (Vĩnh viễn, khóa)
 
1x Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) (Vĩnh viễn, khóa)
 
1x Thẻ tích lũy x 2 (10 trận) (Vĩnh viễn, khóa)
 
1x Hấp Dẫn Đơn-Lục (Vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng khi nộp đủ 1 [Mừng] + 1 [Sinh] + 1 [Nhật] + 1 [3Q] + 12 Nến Sinh Nhật Thường

- Mỗi ngày nhận tối đa 10 lần.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hộp Quà Sinh Nhật 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Túi Quà Thư Pháp
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Túi Quà Thư Pháp 
SttVật phẩmHình ảnhSố lượng
 
1x Bạch Kim Chùy (7 ngày) (Khóa)
 
1x Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Bao Củ Hành-Cam 4 (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Túi Đá Quý (Vĩnh Viễn, Khóa)
 
1x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, Khóa)
 
1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (14 ngày, Khóa)
 
1x Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh Viễn, Khóa)
 
1x Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày)
 
1x Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày)
 
1x Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày)

Phần thưởng khi nộp đủ 1 [Mừng] + 1 [Sinh] + 1 [Nhật] + 1 [Củ Hành] + 1 Nến Sinh Nhật Đặc biệt

- Mỗi ngày nhận tối đa 10 lần.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01   Vĩnh viễn Vật phẩm khóa 
2 Rương Củ Hành Phát Tài 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Rương Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài
 
1x Củ Hành Song Ngư (60 ngày, Khóa)
 
1x Túi Gấm Tình Nhân (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Thẻ Kho Báu Quần Hùng (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1 (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Túi Tử Kim(Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Túi Gấm Kim(Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Túi Bách Bảo (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Bao Củ Hành-Cam 1 (Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Tích Lũy Hoàn-Lam(Vĩnh viễn, Khóa)
 
1x Đá Tinh Luyện-Cam(Vĩnh viễn, Khóa)
 
5x Hoa TươiVĩnh viễn, Khóa)

Nguồn gốc

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Bao Củ Hành Sinh Nhật

- có từ Túi Sự Kiện Tháng 11-Lớn hoa85c Túi Sự Kiện Tháng 11-Nhỏ.

2  
Tranh Thư Pháp 1

- Từ Bao Củ Hành Sinh Nhật.

3  
Tranh Thư Pháp 2

- Từ Bao Củ Hành Sinh Nhật.

4  
Tranh Thư Pháp 3

- Từ Bao Củ Hành Sinh Nhật.

5  
Tranh Thư Pháp 4

- Từ Bao Củ Hành Sinh Nhật.

4  
Tranh Thư Pháp 3

- Từ Bao Củ Hành Sinh Nhật.

7  
Bao Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ nộp đủ: 1 [Mừng] + 1 [Sinh] + 1 [Nhật].

8
Túi Quà Thư Pháp

- Nhiệm vụ nộp đủ: 1 [Mừng] + 1 [Sinh] + 1 [Nhật] + 1 [3Q] + 12 Nến Sinh Nhật Thường.

9
Rương Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ nộp đủ: 1 [Mừng] + 1 [Sinh] + 1 [Nhật] + 1 [Củ Hành] + 1 Nến Sinh Nhật Đặc biệt.

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Bao Củ Hành Hoàng Kim -5


Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo

Bao Củ Hành Cam 1