Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: THẮP NẾN MỪNG SINH NHẬT

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 28/11/2014 đến 6h00 ngày 26/12/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Thu thập Trang Giấy Vàng Bút Lông Vàng nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt + 1 Nến Sinh Nhật Đặc Biệt = Phần thưởng
(*) Sau 6h00 ngày 26/12/2014 sẽ không thể sử dụng Nến Sinh Nhật Đặc Biệt kết hợp với Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới

1x Tích Lũy Hoàn-Trắng (vĩnh viễn, khóa)

1x Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt (30 ngày, khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên
Người chơi ngẫu nhiên nhận 01 phần thưởng bên dưới

1x Sách Chế Tạo Bộ Thế Tử (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Loan Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo Đồ 5 (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo Đồ 6 (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chân Long Chích Vũ Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Ma Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tụ Linh Thạch (vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Thái Thú (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Thượng Cổ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Kho Báu Lữ Bố (vĩnh viễn, khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Vàng (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Tào Hoa (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Quần Hùng (vĩnh viễn, khóa)

1x Bạch Kim Chùy (7 ngày, khóa)

1x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, khóa)

1x Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác (vĩnh viễn, khóa)

1x Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 (vĩnh viễn, khóa)

1x Đá tinh luyện-Cam (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lam (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Gấm Hỏa(vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Gấm Kim (vĩnh viễn, không khóa)

1x Đá May Mắn (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Đá Quý (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (vĩnh viễn, khóa)

1x Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (14 ngày, khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)

1x Đá Tinh Luyện-Tím (vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bao Củ Hành-Cam 2 (vĩnh viễn, khóa)

1x Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lệnh Bài Thần Binh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Tích Lũy Hoàn-Lục (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hấp Dẫn Đơn-Lam (vĩnh viễn, khóa)

2x Hoa Tươi (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Binh Sĩ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Quân Lương (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) (vĩnh viễn, khóa)

1x Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn) (vĩnh viễn, khóa)
   

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn nhận được: 2 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt, 2 Bánh Sinh Nhật Thường, 2 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

2  
Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ nhận được: 1 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt, 1 Bánh Sinh Nhật Thường, 1 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

3  
Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Nến Sinh Nhật Đặc Biệt

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt

- Nhận được từ hoạt động 1 THẮP NẾN MỪNG SINH NHẬT

Hình ảnh phần thưởng

Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn)

Viêm Ma Dực (Vĩnh viễn)

Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (Vĩnh viễn)

Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn)

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Túi Trang Phục Đổng Quân

Đổng Quân*Hắc Ám Giáp (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Thủ (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên (Vĩnh viễn)

Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn (Vĩnh viễn)