Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: Bánh Sinh Nhật Thường

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 28/11/2014 đến 6h00 ngày 26/12/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Thu thập Bánh Sinh Nhật Thường Bút Lông Bạc nhận thưởng theo công thức bên dưới..

Công thức nhận thưởng
1 Bánh Sinh Nhật Thường + 1 Nến Sinh Nhật Thường = Phần thưởng
(*) Sau 6h00 ngày 26/12/2014 sẽ không thể sử dụng Nến Sinh Nhật Thường kết hợp với Bánh Sinh Nhật Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Bánh Sinh Nhật Thường
Hình ảnh

Thiệp Mừng Sinh Nhật Thường (30 ngày, khóa) 
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
Hình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú

Băng Tuyết Thán +10 (7 ngày, khóa)

Huyền Băng Thần Vũ (30 ngày, khóa)

Ma Pháp*Lược Phong (30 ngày, khóa)

Tam Vĩ Dao Dao (30 ngày, khóa)

Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày, khóa)

Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng (14 ngày, khóa)

Mã Vân Lộc Quan Ấn (7 ngày, khóa)

Giáng Sinh Vui Vẻ (Đài) (30 ngày, khóa)

Nón Giáng Sinh (Bài) (30 ngày, khóa)

Cây Thông Giáng Sinh Nhỏ (Sức) (30 ngày, khóa)

Thiên Phú Đơn (Vĩnh viễn, khóa)

Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lam (Vĩnh viễn, khóa)

Loa Nhỏ- Vàng (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Lục (Vĩnh viễn, khóa)

Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày, khóa)

Kính Phóng To-Siêu (3 ngày, khóa)

Kính Thu Nhỏ (3 ngày, khóa)

Hội viên VIP (3 ngày) (Vĩnh viễn, khóa)

Hoa Tươi (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Tích Lũy x 2 (10 bàn) (Vĩnh viễn, khóa)

Đá Tinh Luyện-Trắng (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) (Vĩnh Viễn, khóa)

Thẻ Vượng Tài (Vĩnh viễn, khóa)

Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày, khóa)

Cành Tùng (Vĩnh viễn, khóa)

Da Nhẹ (Vĩnh viễn, khóa)

Ngân Khoáng Thạch (Vĩnh viễn, khóa)

Đồng Khoáng Thạch (Vĩnh viễn, khóa)

Cành Liễu (Vĩnh viễn, khóa)

Da Nhỏ (Vĩnh viễn, khóa)

Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng (Vĩnh viễn, khóa)

Trứng Gà (Vĩnh viễn, khóa)

Thẻ Nguyên Bảo (Vĩnh viễn, khóa)
   
Phần thưởng tiêu hao 270 Thiệp Mừng Sinh Nhật Thường nhận được Rượu Sâm Panh

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 300 Thiệp Mừng Sinh Nhật Thường sẽ nhận được 1 Rượu Sâm Panh - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Rượu Sâm Panh   1 30 ngày Khóa

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn nhận được: 2 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt, 2 Bánh Sinh Nhật Thường, 2 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

2  
Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ nhận được: 1 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt, 1 Bánh Sinh Nhật Thường, 1 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

3  
Bánh Sinh Nhật Thường

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Nến Sinh Nhật Thường

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Thiệp Mừng Sinh Nhật Thường

- Nhận được từ hoạt động 1 THẮP NẾN MỪNG SINH NHẬT

(*) Sau 6h00 ngày 24/10/2014 sẽ không thể sử dụng Nến Sinh Nhật Thường kết hợp với Bánh Sinh Nhật Thường để nhận thưởng.

Hình ảnh phần thưởng

Băng Tuyết Thán +10

Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam)