Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: THU THẬP BÁNH SINH NHẬT ĐẶC BIỆT

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 28/11/2014 đến 6h00 ngày 26/12/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách thức tham gia

- Tham gia hoạt động Thu Thập Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt và nhận thưởng theo các mốc tích lũy được.

Tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
8.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Súp Vi Cá (30 ngày, khóa)
 
1x Xe Trượt Tuyết (7 ngày, khóa)
 
1x Cánh Rồng Huyền Băng ( (7 ngày, khóa)

Tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt + 1 Súp Vi Cá nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt + 1 Súp Vi Cá” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt + 1 Súp Vi Cá bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
16.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Heo Sữa Quay (30 ngày, khóa)
 
1x Kẹo Sữa! (7 ngày, khóa)
 
1x Tôi Rất Yêu Bạn (7 ngày, khóa)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Quốc Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn nhận được: 2 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt, 2 Bánh Sinh Nhật Thường, 2 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

2  
Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Sự Kiện Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ nhận được: 1 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt, 1 Bánh Sinh Nhật Thường, 1 Bao Củ Hành Sinh Nhật.

3  
Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt

- Nhận được từ Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Lớn Túi Sự Kiện Sinh Nhật-Nhỏ

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá 2 Củ.

4  
Nến Sinh Nhật Đặc Biệt

- Mua tại Cửa Hàng trong game giá giá 20 Củ.

5  
Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt

- Nhận được từ hoạt động 1 THẮP NẾN MỪNG SINH NHẬT

Hình ảnh phần thưởng

Kẹo Sữa!

Cánh Rồng Huyền Băng