Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 5: THU THẬP BÁNH SINH NHẬT THƯỜNG

Thời gian và đối tượng

  • Bắt đầu: từ 6h00 ngày 28/11/2014 đến 6h00 ngày 26/12/2014.
  • Đối tượng: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Cách tham gia

- Tham gia hoạt động Bánh Sinh Nhật Thường , nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Thường nhận được

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Thường nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Sinh Nhật Thường bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
7.500 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Cháo Bào Ngư (30 ngày, khóa)
 
1x Giáng Sinh Chopper (7 ngày, khóa)
 
1x Cánh Rồng Kim Băng ( (7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi đổi 400 Bánh Sinh Nhật Thường + 1 Cháo Bào Ngư

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Thường + 1 Cháo Bào Ngư” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Sinh Nhật Thường + 1 Cháo Bào Ngư bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
15.000 ĐIỂM TÍCH LŨY  
1x Gà Nướng  (30 ngày, khóa)
 
1x Thái Vân Lộc (7 ngày, khóa)
 
1x Cánh Thiên Sứ (7 ngày, khóa)

Hình ảnh phần thưởng

Cánh Thiên Sứ

Thái Vân Lộc